UE zakazuje wprowadzania na rynek UE niektórych produktów zwierzęcych, które przyczyniają się do wylesiania

W dniu 5 grudnia Parlament Europejski i Rada (UE) osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego produktów wolnych od wylesiania. Nowe prawo będzie wymagało od firm transparentnego śledzenia swoich towarów w całym łańcuchu dostaw. Na liście produktów znalazła się soja (wykorzystywana jako pasza dla zwierząt tzw. hodowlanych), mięso wołowe, skóry.

Jeszcze w 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała zakaz wprowadzania na rynek UE bardzo ograniczonej listy towarów zagrożonych wylesianiem, takich jak olej palmowy, drewno, kakao, kawa, wołowina, skóra i główne produkty sojowe. We wrześniu ubiegłego roku Parlament Europejski głosował za wprowadzeniem istotnych poprawek do wniosku Komisji, takich jak rozszerzenie listy produktów o te pochodzące z hodowli krów, świń, kur i owiec. 

Wczoraj Rada (UE) i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu, który wykracza poza propozycje Komisji i obejmuje inne produkty, takie jak kauczuk i pochodne oleju palmowego, ale niestety nie obejmuje produktów zwierzęcych pochodzących od zwierząt karmionych soją, takich jak świnie, drób, ryby i owce. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do lasów, niestety nie obejmują innych obszarów geograficznych, takich jak tereny zalesione, sawanny i tereny podmokłe.

Anna Spurek, COO Green REV Institute: „ to bardzo dobry krok. Pierwszy krok do ograniczania produkcji zwierzęcej. Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim pisałyśmy do Posłów i Posłanek do PE wskazując na konsekwencje i przyczyny deforestacji. Na niezrównoważoną produkcję mięsa, nabiału, jaj. Czas rozpocząć rozliczanie z sektorem hodowlanym. Rozliczanie z kosztów: deforestacji, utraty bioróżnorodności, ubóstwa żywnościowego, smrodu ferm i miliardów zwierząt zabijanych w imię zysków.” 

Ponieważ handel produktami zwierzęcymi napędza wylesianie, rozporządzenie jest obiecujące dla planety i zwierząt, ponieważ producenci zamierzający eksportować do UE będą motywowani do przejścia na bardziej zrównoważone systemy produkcji, mniej szkodliwe dla dzikich zwierząt i ich siedlisk. 

Rozporządzenie nie uwzględniło roli, jaką odgrywa przemysł hodowlany poza produkcją wołowiny, wyłączając ze swojego zakresu produkty zwierzęce pochodzące od wszystkich zwierząt karmionych soją, a także wszystkie inne naturalne ekosystemy zniszczone przez konsumpcję soi w UE i importowane produkty zwierzęce pochodzące od zwierząt karmionych soją. 

Morgan Janowicz, Partnership Coordinator „ Budowanie zrównoważonego systemu żywnościowego będzie wymagało przenoszenia odpowiedzialności za szkody na przemysł i osoby decydenckie. Za chwilę rozpoczynamy kolejne rzecznictwo dla włączenia do Rozporządzenia wszystkich produktów zwierzęcych.”

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.