W ubiegłym roku mieszkańcy Gliwic zgłosili 43 wnioski o realizację inicjatywy lokalnej, w tym roku przedstawili 31 propozycji zadań. Te, które spełniły wymagane kryteria, zostały skierowane do wykonania. Ich realizacja jest możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu miasta oraz mieszkańców. 

Gliwicka Inicjatywa Lokalna to kolejna, po budżecie obywatelskim, możliwość angażowania się mieszkańców w realizację zadań wpływających na rozwój naszego miasta. Procedura jest trudniejsza niż w przypadku GBO, bo wymaga od pomysłodawcy zdecydowanie większego udziału w przedsięwzięciu. Jej główne założenia określa ściśle ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Inicjatywa lokalna zakłada – w największym skrócie – wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i gminę działań na rzecz społeczności lokalnej. Wnioskodawca może zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Może przy tym korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. 

– Wszystko to wymaga czasu, rozmów z sąsiadami, wolontariuszami, partnerami, a później – zaangażowania finansowego czy wykonania społecznie części prac – mówi Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. Co można zyskać? – Jeśli pomysł mieszkańca wpisuje się w cele inicjatywy, jeśli rzeczywiście ma posłużyć rozwojowi lokalnej społeczności, to miasto może partycypować w kosztach realizacji danego zadania – dodaje dyrektor Kryś.

Inicjatywa lokalna daje też nieco inne możliwości niż budżet obywatelski – np.  szansę realizowania zadań na gruntach nienależących do miasta – muszą to być jednak zadania publiczne, mieszczące się w określonych ustawą ramach. Mogą być realizowane w kilku obszarach, m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, edukacji, porządku czy rewitalizacji. Ramy współpracy miasta i mieszkańca są określane w umowie, podpisywanej przez obie strony.

Dzieci odkryły śródmieście na nowo

Jedną z inicjatyw lokalnych zrealizowanych w tym roku była październikowa gra miejska „Odkryj śródmieście na nowo”, zorganizowana przy wsparciu miasta przez Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Uczestniczyło w niej prawie 100 uczniów gliwickich szkół podstawowych. Podczas spaceru po śródmieściu zmierzyli się z zadaniami z zakresu ekologii, bezpieczeństwa na ulicach czy wiedzy o Gliwicach. Mieli także okazję przetestować swoją spostrzegawczość i sprawność fizyczną oraz wykazać się wiedzą o roślinach. 

Jak przebiegała grywalizacja? Z biura zawodów przy ul. Barlickiego uczniowie, podzieleni na ok. 10-osobowe grupy, pomknęli w stronę alei Przyjaźni, gdzie sprawdzili swoją wiedzę z zakresu poruszania się po drogach pieszych i rowerzystów. Na kolejnym przystanku na trasie – ul. Kaszubskiej – weryfikowali swoje wiadomości na temat prawidłowej segregacji odpadów. Na Placu Krakowskim padły pytania o Gliwice, a w Parku Chopina czekało zadanie na spostrzegawczość – odnalezienie wskazanych roślin. Nie zabrakło także innych atrakcji – uczniowie mogli własnoręcznie odbić grafiki na płóciennych torbach, skorzystać z mobilnego planetarium, postrzelać z laserów na strzelnicy czy spróbować swoich sił w teqballu. 

Edukacyjna gra miejska była jednym z 31 zadań, które wybrano do realizacji podczas ubiegłorocznego naboru wniosków. 

Wspólnie działamy na rzecz Gliwic

Jakie inne propozycje zgłoszone przez gliwiczan w 2021 zostały już zrealizowane? Przykładowo w dzielnicy Szobiszowice stanął sąsiedzki parking rowerowy – wkład wnioskodawcy w realizację tego zadania polegał na wykonaniu prac porządkowych i nasadzeń, po stronie Gliwic pozostawał zakup wiaty dla rowerów. Także w Szobiszowicach, na terenie tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej, dla ptaków przygotowano kilkudziesiąt nowych budek lęgowych. 

Dzięki współpracy miasta i Stowarzyszenia Melina w trakcie ArtNocy mieszkańcy mogli odwiedzić „mobilną galerię sztuki”, która stanęła na Placu Krakowskim – prezentowana była wystawa zwycięzców konkursu na komiks inspirowany literatami związanymi z Gliwicami. Także w Ligocie Zabrskiej mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i przy wsparciu miasta zorganizowali cykl jednodniowych społecznych akcji sprzątania głównych szlaków spacerowych w dzielnicy. Natomiast w Sośnicy powstaje publikacja opisująca ważne dla mieszkańców tej dzielnicy wydarzenia, wspomnienia, miejsca. 

Znamy wyniki najnowszej edycji GIL

Zakończyła się już ocena wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej w 2023 roku. Wśród 31 propozycji mieszkańców znalazły się zadania dotyczące warsztatów, przedsięwzięć sportowych  i kulturalnych. Są to np. treningi koszykówki dla młodzieży czy zorganizowanie „Społecznego Saloniku Kultury” w Sośnicy. Wśród zadań inwestycycjnych pojawiły się m.in.: modernizacja placu zabaw, montaż zbiorników celem gromadzenia deszczówki czy też rozbudowa obiektu sportowego. – W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pomysły dotyczące sfery kultury, sportu i rekreacji, ale także – po raz pierwszy – dotyczące działalności charytatywnej – informuje dyrektor Centrum 3.0. 

Wszystkie wnioski zostały ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. W przyszłym roku miasto wraz z wnioskodawcami wykona 10 zadań, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym zakresie (wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw zaplanowano na nieco ponad 1 mln zł).

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.