Marszałek Chełstowski już oficjalnie przeszedł z PiS do Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, radni sejmiku śląskiego: Maria Martela, Rafał Kędziora, Alina Nowak, już oficjalnie przeszli z PiS do ugrupowania Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.

Ma to istotny wpływ na sytuację polityczną w województwie, bowiem w efekcie tego ruchu PiS traci większość w sejmiku. Większość, którą zdobył poprzez powyborczą zdradę Wojciecha Kałuży, której czwarta rocznica przypada dokładnie na poniedziałek. Przypomnijmy, że po wyborach samorządowych Wojciech Kałuża porzucił Koalicję Obywatelską na rzecz PiS, dając PiS władzę w regionie.

Poniedziałkowa sesja sejmiku zaczęła się o 11 i była przerywana kilkakrotnie, kilkugodzinnymi przerwami. O 18 kończy się kolejna przerwa. Może dojść teraz do odwołania przewodniczącego sejmiku oraz wicemarszałków z PiS. Jeżeli oczywiście aktualny i nadal sprawujący funkcję przewodniczącego Jan Kawulok z PiS nie ogłosi kolejnej przerwy.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.