Pierwszy bytomski spacer inwentaryzacyjno-dendrologiczny

Drzewa są jednym z największych skarbów miasta, jego ozdobą i chlubą. W ciągu roku “świadczą” dla nas specjalistyczne usługi w postaci oczyszczania powietrza z substancji chorobotwórczych i alergenów, oczyszczania gleby z metali ciężkich, ochrony przed upałami, podtopieniami i hałasem. To niezwykle ważne, zwłaszcza w obliczu kryzysu klimatycznego. Wymienione wyżej usługi ekosystemowe wyceniane są na kilkanaście milionów złotych rocznie. Chcąc się im odwdzięczyć, a także doceniając pracę wcześniejszych pokoleń bytomskich zarządców, urbanistów i miejskich ogrodników, możemy wspólnie podjąć się działania mającego na celu zadbanie o ich przyszłość.

Zapraszamy na organizowany przez nas “Pierwszy bytomski spacer inwentaryzacyjno-dendrologiczny”, który odbędziew sobotę 19 listopada o godz. 12.00 w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu. Spacer rozpoczniemy w okolicy – dobrze znanej mieszkańcom miasta – sezonowej kawiarni “Widzimisie”. 

Podczas spaceru przemierzymy park w poszukiwaniu najciekawszych okazów drzew, które – z pomocą doświadczonej botaniczki Julii Góry – samodzielnie zmierzymy, opiszemy 
i zinwentaryzujemy.

Będzie to pierwszy z serii zaplanowanych na najbliższe miesiące spacerów, podczas których poznawać będziemy bogatą dendroflorę Bytomia. Tym samym zainaugurujemy rozpoczęcie społecznej inwentaryzacji drzew

Dzięki wspólnej inwentaryzacji dowiemy się, ile drzew rośnie w Bytomiu i w jakim są stanie, tak by móc je skuteczniej chronić. Każde zinwentaryzowane przez nas drzewo uzyska “dowód osobisty” czyli własny numer identyfikacyjny oraz metryczkę. Ta wiedza pozwoli nam wszystkim na szybką reakcję i zapobieganie niepotrzenym wycinkom. Chcemy takżeuświadamiać jak istotna jest regularna, przemyślana pielęgnacja drzewostanu. Żadne cenne drzewo nie zniknie już z dnia na dzień z krajobrazu naszego miasta, wspólnie zadbamy o zielony Bytom – mówi Ewa Surowiec, jedna z inicjatorek projektu.

Chodzi też o planowanie działań systemowych czy adaptacyjnych wobec zmian klimatu, zakrojonych na wiele lat. To przecież jedno z ważniejszych wyzwań stojących przedsamorządami, zdefiniowanych nawet w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 – dodaje Emilia Skibińska.

Długofalowym celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie “Mapy Drzew Bytomia”, która będzie narzędziem wspierającym mieszkanki i mieszkańców w opiece nad drzewami oraz w społecznej kontroli zarządców zieleni. 

Projekt społecznej inwentaryzacji drzew nie jest nowy, naszą inspiracją są działania Społecznych Opiekunów Drzew z Łodzi. Chcemy zaimplementować ten pomysł w Bytomiu. Dzięki zaangażowaniu wielu łódzkich społeczników, w tym mieście udało się zinwentaryzować ponad 14 tysięcy drzew i wdrożyć efektywne działania pielęgnacyjne. Wiele z drogocennych drzew udało się także uchronić przed niepotrzebną wycinką. To imponujące osiągnięcie. Mamy nadzieję, że w Bytomiu już za kilka lat uda się osiągnąć podobny – mówi Anna Niezgodzka, kolejna pomysłodawczyni całej akcji.

W przyszłości w ramach całego projektu planowana jest również organizacja wykładów eksperckich, podczas których zaproszone specjalistki i specjaliści opowiedzą o najciekawszych skarbach bytomskiej przyrody, o pielęgnacji drzew w mieście, a także przybliżą metody i sposoby tworzenia przyjaznego i zielonego miasta. 

Spacer jest bezpłatny, nie obowiązują na niego zapisy.

● Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na portalu Facebook:

Ile drzew rośnie w Bytomiu? – Pierwszy spacer inwentaryzacyjny https://fb.me/e/24qVtTpzc

Inicjatorkami spaceru są uczestniczki kampanii „Dziewczyny do polityki”: Ewa Surowiec i Anna Niezgodzka – mieszkanki Bytomia oraz Emilia Skibińska, mieszkanka Łodzi.

Autorką identyfikacji wizualnej jest Zofia Paśnik.

Działanie odbywa się w ramach kampanii “Dziewczyny do polityki – edukacja polityczna młodych kobiet w Polsce” realizowanej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kampania “Dziewczyny do polityki – edukacja polityczna młodych kobiet w Polsce”

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.