Racibórz w Sieci Miast Zielonych

W dniach 07-09 listopada, Ewa Klimaszewska – architekt miejski oraz Justyna Szyndler – inspektor ds. funduszy z Wydziału Rozwoju, wzięły udział w piątej wizycie studyjnej w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. W Poznaniu spotkali się przedstawiciele 10 miast Sieci Miast Zielonych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Banku Światowego.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały przykłady inwestycji z wykorzystaniem NBS (Nature Based Solution), czyli rozwiązań opartych na przyrodzie, które są opłacalne, korzystne ekologicznie, ekonomicznie i społecznie. Do rozwiązań NBS zalicza się m.in. łąki kwietne, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe. Rozwiązania NBS pomagają także tworzyć przyjazną dla człowieka i środowiska przestrzeń, a także wspierają adaptację do zmian klimatu. Omawiano również zagadnienia związane z ekologiczną i zrównoważoną gospodarką przyrodniczą w miastach. Przedstawione zostały ponadto przykłady zielonej rewitalizacji, renaturyzacji, naturalne place zabaw, ogrody pływające.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili między innymi pierwszy miejski las kieszonkowy w Polsce na terenie nowoczesnego osiedla mieszkaniowego wybudowanego przez prywatnego inwestora. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy z Miastem Poznań oraz Kasprem Jakubowskim, architektem krajobrazu, edukatorem, aktywistą miejskim, a także współzałożycielem i prezesem Fundacji Dzieci w Naturę. Przykłady naturalnej rewitalizacji i renaturyzacji zaprezentowane zostały na bulwarach nad Wartą. Inwestycję współfinansowaną ze środków UE zrealizowało Miasto Poznań przy szerokich konsultacjach społecznych.

W Sieci Miast Zielonych uczestniczą przedstawiciele miast: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Uniejów, Żory oraz Żyrardów.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w krajowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookresowym. PIM finansowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem merytorycznym projektu jest Bank Światowy.

Celem Sieci Miast Zielonych jest wspieranie miast uczestniczących w projekcie we wdrażaniu rozwiązań na rzecz klimatu, przyczynianie się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska pogodowe jak huragany, deszcze nawalne, powodzie i susze oraz odpowiadanie na wyzwania społeczne i środowiskowe. PIM realizowany jest w grupach tematycznych, w skład których wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego miasta (zespół projektowy). Zadaniem każdego uczestnika Sieci podczas cyklicznych warsztatów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miasta w zakresie tematycznym Sieci, zaś podsumowaniem spotkań i wypracowanych rozwiązań będzie dokument Miejska Inicjatywa Działania (MID).

UM Racibórz

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.