O rosnącej inflacji i prognozach ekonomicznych na przyszłość rozmawiają Sebastian Pypłacz i Dariusz Standerski, Fundacja Kaleckiego.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.