13 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. W Katowicach obchody 6. Światowego Dnia Ubogich odbędą się na Placu Szewczyka. Z myślą o potrzebujących organizatorzy przygotowali śniadanie, porady prawne, zawodowe, psychologiczne, terapeutyczne oraz warsztaty rękodzielnictwa. Będą też namioty pomocy – a w nich wymiana odzieży czy akcja opatrunek na ratunek.

W Katowicach działania związane ze wsparciem osób ubogich i bezdomnych prowadzone są nie tylko od święta. Na realizację systemu pomocy bezdomnym w 2021 roku miasto wydało ponad 4 mln zł. Z różnych form pomocy skorzystały 674 osoby. Dla nas jako miasta kluczem jest podejmowanie działań pozwalających zachęcić takie osoby do zmiany. Pomoc opiera się z jednej strony na informowaniu i organizowaniu pomocy, a z drugiej na pracy w terenie, która w tym obszarze jest niezwykle istotna – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje szereg zadań w celu zapobiegania ,,bezdomności ulicznej’’. Na terenie dworców PKP, PKS rozwieszane są plakaty informujące osoby bezdomne, przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych oraz mieszkańców Katowic o możliwościach uzyskania pomocy – plakaty i ulotki informacyjne dotyczące form pomocy osobom bezdomnym. Materiały trafiły także do przedstawicieli służb mundurowych, parafii czy przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Ponadto w mieście przeprowadzona jest akcja informacyjna, w ramach której rozpowszechniany jest apel do mieszkańców miasta Katowice oraz zarządców budynków mieszkalnych, aby informowali wszystkie osoby przebywające na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W apelu podano również adresy, pod którymi osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie.

Pomoc opiera się także na pracy w terenie. Pracownicy socjalni Działu ds. Osób Bezdomnych, wizytują skupiska osób bezdomnych oraz dworce PKP, PKS. Wizytacje te odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach porannych wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Od listopada 2022 r. wprowadzono również dodatkowe objazdy pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w godzinach popołudniowych. W trakcie wizytacji osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych informowane są o możliwości skorzystania z pomocy, w tym o możliwości uzyskania pomocy w formie schronienia. Szacuje się, że w opisywanych powyżej pomieszczeniach niemieszkalnych, przebywa około 100 osób bezdomnych.

Katowice posiadają koordynatora działań na terenie miasta w zakresie problematyki bezdomności w godzinach popołudniowych oraz nocnych. Dotacje na zadania związane z pomocą osobom ubogim i bezdomnym otrzymują stowarzyszenia i podmioty, które działają na terenie miasta i chcą nieść im pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i życiowych osób potrzebujących, obejmował osoby bezdomne pomocą w formie: schronienia, ubezpieczenia zdrowotnego, jak również pomocy finansowej ujętej w ustawie o pomocy społecznej.

Wydarzenie, które odbędzie się 13 listopada w godzinach 8:15-18:00 na Placu Szewczyka jest okazją do dyskusji o sytuacji osób ubogich i bezdomnych. – Miasto włączyło się także w działania związane z 6. Światowym Dniem Ubogich, którego obchody w Katowicach są organizowane przez Wspólnotę Dobrego Pasterza. Zadeklarowaliśmy, że zapewnimy organizatorom pomoc poprzez udostępnienie ławostołów i namiotów a także przekazanie pakietów dla wolontariuszy – mówi Łukasz Gawroński z wydziału promocji. Miasto udziela także organizatorom wsparcia finansowego.

Schronienie doraźne i całodobowe świadczone przez organizacje pozarządowe, wyznaniowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Mężczyźni – schronienie doraźne

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Obrońców Westerplatte 134A

Organizacja wyznaniowa, prowadzi Noclegownię dla 40 osób.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

ul. Obrońców Westerplatte 134 B

Organizacja pozarządowa, prowadzi Noclegownię dla 40 osób.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta koło katowickie

ul. Bracka 18

Organizacja pozarządowa prowadzi Noclegownię dla 40 osób.

Mężczyźni – schronienie całodobowe

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas

ul. Dębowa 23

Organizacja wyznaniowa prowadzi Schronisko dla 50 osób.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 138

Schronisko jest przeznaczone dla 83 osób.

Kobiety – schronienie doraźne oraz całodobowe

Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Orkana 7a

Schroniska są przeznaczone dla 126 osób.

JADŁODAJNIE

 1. Parafia Najświętszej Marii Panny pl. Szramka 1
 2. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne ul. Jagiellońska 19
 3. Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta koło katowickie ul. Bracka 18
  KĄPIEL
 4. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 138
  ODZIEŻ
 5. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne ul. Jagiellońska 19
 6. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 138
  Ponadto każdy ubogi mieszkaniec Katowic może wnioskować o pomoc finansową w ramach ustawy o pomocy społecznej, skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, pracy socjalnej lub pomocy prawnej. Wnioski o pomoc można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej oraz Dziale do spraw bezdomnych:
  TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99
  TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
  TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09
  TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
  TPPS nr 5 ul. Dębowa 16, tel. 254 70 61
  TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
  TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
  TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68
  TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67
  TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. 256 80 39
  Dział ds. Osób Bezdomnych, ul. Morcinka 19a, tel. 209 00 09

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.