Future Food 4 Climate i Climate Save Movement ze środowiskiem naukowym i NGO wzywają do negocjacji Traktatu Roślinnego

Plant Based Treaty, czyli Traktat Roślinny to mapa drogowa sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego i przechodzenia od produkcji zwierzęcej: mięsa, nabiału, jaj do żywności opartej na diecie roślinnej, wegańskiej. Green REV Institute, inicjator koalicji Future Food 4 Climate (68 organizacji z Polski i Ukrainy) jako jedyny zielony, rzeczniczy think tank z Polski działa na rzecz sprawiedliwej, etycznej transformacji poziomie globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym dla zmiany na talerzu, łącząc kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt, i ochrony środowiska. 

Przed Adaptation & Agriculture Day w ramach COP27 ponad 200 organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek środowiska naukowego i polityków (w tym dr. Sylwia Spurek, Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz dr Tomasz Aniśko, Poseł Koalicji Obywatelskiej) zwraca się do światowych decydentów i decydentek z bardzo mocnym apelem: Czas na negocjacje i przyjęcie #PlantBasedTreaty!

COP27 odbywa się w wyjątkowym czasie, kiedy skutki kryzysu klimatycznego zagrażają ludziom, zwierzętom, ekosystemom, kiedy świat zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19, kryzysu gospodarczego, wojny, zagrożeniami dla demokracji, praw człowieka i przyszłości. Obecny system żywnościowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do przyspieszenia emisji gazów cieplarnianych, wylesiania, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby i kryzysów zdrowotnych. 

Rolnictwo zwierzęce jest główną siłą napędową dalszych kryzysów, w tym przekroczenia planetarnych punktów krytycznych. 

Nie możemy nadal marginalizować roli systemu rolno-spożywczego w sprawiedliwej transformacji. Musimy przejść do zrównoważonego, roślinnego systemu żywnościowego na poziomie globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym. Istotne jest, aby wysiłki na rzecz przekształcenia systemu żywnościowego były prowadzone w skali globalnej przy szerokiej współpracy międzyrządowej, rządowej, eksperckiej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

COP27 musi być kluczowym momentem, w którym problemy obecnego systemu żywności i rolnictwa zostaną wreszcie dostrzeżone, a podjęte działania będą odpowiadały dzisiejszym wyzwaniom. 

„Pędzimy do klimatycznego piekła,  z emitującym metan mięsnym burgerem w jednej ręce i nogą na pedale gazu z paliw kopalnych. Nadszedł czas na rewolucję żywności opartej na żywności roślinnej i energii odnawialnej” -Anita Krajnc, koordynatorka globalnej kampanii Plant Based Treaty.

„Najwyższy czas, aby decydenci i decydentki w debacie klimatycznej przestali pomijać wpływ produkcji zwierzęcej. Nie mamy już czasu na wyjaśnianie powiązań między rolnictwem zwierzęcym, prawami człowieka, bioróżnorodnością, zasobami naturalnymi i ochroną środowiska” -Anna Spurek, COO Green REV Institute.

Open Letter podpisali mi.in: Profesor Andrzej Elżanowski, Prof. Joanna Hańderek, Prof. Marcin Urbaniak, prof. Piotr Skubała, dr. Sylwia Spurek, dr Tomasz Aniśko (KO), Akcja Demokracja, Ekowyborca, Roślinna Strona, Stowarzyszenie Równość, No Pain in Your Brain, Stowarzyszenie Mężczyzni Przeciw Przemocy, Stowarzyszenie Wiosna Bez Barier, Fundacja Szkatułka, Fundacja Chlorofil, Protest Porszewice, Azyl dla Świń Chrumkowo, Rodzice dla Klimatu, Śląski Ruch Klimatyczny, Polska dla Zwierząt, Podróże z Pazurem, Jemy z Klimatem, Kraków dla Mieszkańców, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Varia Posnania, Fundacja Przestrzeń do Życia, Fundacja CultureLab, Fundacja Perspektywa.

Treść Open Letter.

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.