Protesty przeciwko budowie CPK nie ustają. Mieszkańcy sprzeciwiający się wywłaszczeniom i degradacji środowiska naturalnego protestowali w Katowicach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.