UE na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Delegacja UE w obronie porządku opartego na zasadach

Delegacja wysokiego szczebla Unii Europejskiej weźmie udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell oraz komisarze Janez Lenarčič i Jutta Urpilainen będą gospodarzami wydarzeń i spotkań z przywódcami z całego świata i wezmą w nich udział, a przez cały tydzień odbędą w Nowym Jorku wiele dwustronnych spotkań wysokiego szczebla.

Tegoroczna sesja naznaczona jest rosyjską wojną agresywną przeciwko Ukrainie i jej globalnymi konsekwencjami, które pogłębiają istniejące już podziały i kryzysy geopolityczne, takie jak te spowodowane pandemią COVID-19 i zaostrzającym się globalnym kryzysem klimatycznym. Podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ szczególny nacisk zostanie położony na znaczenie multilateralizmu i obrony światowego porządku opartego na zasadach. Państwa działające w pojedynkę nie są w stanie sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów. Musimy to zrobić wspólnie.

W poniedziałek 19 września komisarz Jutta Urpilainen weźmie udział w zwołanym przez Sekretarza Generalnego ONZ szczycie poświęconym transformacji edukacji. Potwierdza to zobowiązanie UE do zadbania, aby edukacja stała się jednym z priorytetów w programie międzynarodowym, oraz do zmobilizowania działań na rzecz rozwiązania problemu głębokich nierówności w dostępie do szkół, wysokiej jakości uczeniu się i łączności cyfrowej.

We wtorek przewodnicząca Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel/pierwszy wiceprzewodniczący Josep Borrell, wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem będą uczestniczyć w otwarciu debaty ogólnej w ramach 77. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będą reprezentować UE podczas konferencji darczyńców pt. „Countdown to CBD COP15: Landmark Leaders Event for a Nature Positive World” (W przygotowaniu do 15. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej: Przełomowe wydarzenie z udziałem przywódców na rzecz świata przyjaznego przyrodzie), współorganizowanej przez UE, odnawiającej zobowiązanie UE do odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej i do przeciwdziałania zmianie klimatu. Podczas konferencji transmitowane będzie przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Również we wtorek przewodnicząca Ursula von der Leyen, wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell wraz z przewodniczącym Charlesem Michelem spotkają się z sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem.

W piątek 23 września Charles Michel, któremu towarzyszyć będzie wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell, wygłosi oświadczenie w imieniu UE.

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez UE podczas tego tygodnia

UE będzie gospodarzem lub współgospodarzem szeregu ważnych wydarzeń przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

  • We wtorek wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będzie, wraz z Barbadosem, Chile i Niemcami, współgospodarzem posiedzenia ministerialnego, które ma pomóc wypracować płaszczyznę porozumienia umożliwiającą osiągnięcie ambitnych wyników konferencji COP27.
  • W środę komisarz Janez Lenarčič będzie, wraz z Belgią i DR Konga, współgospodarzem wydarzenia poświęconego zapewnieniu rozliczalności w przypadkach przemocy seksualnej i innych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego.
  • W czwartek komisarz Lenarčič będzie, wraz z Indonezją i UNOCHA, współprzewodniczył wydarzeniu wysokiego szczebla pt. „Tackling a “perfect storm” of humanitarian crises: expanding the resource base and building resilience in the face of exploding needs” (Jak radzić sobie z kulminacją kryzysów humanitarnych: rozszerzenie bazy zasobów i budowanie odporności w obliczu lawinowo rosnących potrzeb).

Inne wydarzenia na wysokim szczeblu organizowane w ciągu tego tygodnia

Przedstawiciele UE będą mieli bogaty program dyskusji na wysokim szczeblu oraz imprez towarzyszących, a także liczne spotkania dwustronne:

  • W poniedziałek wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans wygłosi przemówienie podczas dyskusji Światowego Forum Ekonomicznego na temat „Accelerating Climate Action through philanthropy-private-public collaboration” (Przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu poprzez współpracę filantropijno-prywatno-publiczną). Weźmie także udział w dyskusjach na temat „Reaching Net Zero” (Jak osiągnąć zeroemisyjność netto) i odporności na zmianę klimatu w ramach inicjatywy Clinton Global. Wysoki przedstawiciel Josep Borrell weźmie udział w dyskusji panelowej pt. „From Ukraine to the Americas: Fortifying recovery against global shocks” (Od Ukrainy do obu Ameryk: umocnienie odbudowy w obliczu wstrząsów na świecie), organizowanej przez Radę Atlantycką. Wysoki przedstawiciel Borrell będzie przewodniczył nieformalnemu posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE, które poświęcone będzie głównie napaści Rosji na Ukrainę i priorytetom UE podczas tygodnia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  • We wtorek 20 września przewodnicząca Ursula von der Leyen weźmie udział w szczycie liderów w ramach Apelu z Christchurch organizowanym przez Francję i Nową Zelandię. Tego samego dnia weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów w związku przyznaniem „Goalkeepers’ Global Goals Award” (nagroda dla przywódców działających na rzecz przyspieszenia postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju) za 2022 r. Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans wygłosi uwagi końcowe na posiedzeniu ministerialnym ONZ na temat kształtowania transformacji energetycznej kierowanej przez Afrykę, opartej na sprawiedliwości i równości. Weźmie również udział w posiedzeniu ministerialnym poświęconym kwestiom klimatu i rozwoju, organizowanym przez Wielką Brytanię i Rwandę. Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell spotka się z przywódcami krajów Bałkanów Zachodnich podczas lunchu roboczego. Będzie reprezentować UE na organizowanej przez Niger i Szwajcarię konferencji darczyńców w celu wsparcia Światowego Funduszu na rzecz Zaangażowania Społeczności i Odporności Społecznej. Udział w tej konferencji potwierdzi zaangażowanie UE w walkę z radykalizacją postaw, terroryzmem i brutalnym ekstremizmem. Komisarz Lenarčič będzie reprezentować UE na posiedzeniu, którego gospodarzem będzie Niger i które będzie poświęcone zapewnieniu powodzenia edukacji szkolnej dziewcząt.
  • W środę 21 września przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosi na konferencji darczyńców światowego funduszu, której gospodarzem będzie prezydent Joe Biden, oświadczenie potwierdzające niezachwiane poparcie UE dla walki z AIDS, gruźlicą i malarią na całym świecie. Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans weźmie udział w globalnej inicjatywie ONZ w zakresie wczesnego ostrzegania na rzecz wdrażania środków przystosowania się do zmiany klimatu, organizowanej przez Światową Organizację Meteorologiczną. Weźmie również udział w Forum Liderów Działań Klimatycznych Bloomberga i w nieformalnej sesji przywódców poświęconej działaniom w dziedzinie klimatu zwołanej przez sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa.
  • Tego samego dnia wysoki przedstawiciel Josep Borrell będzie reprezentował UE na 12. posiedzeniu plenarnym Światowego Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu pod wspólnym przewodnictwem Kanady i Maroka. Będzie także reprezentować Unię Europejską na posiedzeniu ministerialnym w sprawie międzynarodowej mobilizacji na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa w państwach Sahelu i Zatoki Gwinejskiej, organizowanym przez Francję. Następnie weźmie udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych grupy G-7.
  • W czwartek 22 września wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell będzie gospodarzem posiedzenia ministerialnego między UE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej i będzie uczestniczył w posiedzeniu ministerialnym komitetu łącznikowego ad hoc ds. Palestyny, organizowanym przez Norwegię. Następnie wygłosi oświadczenie podczas posiedzenia Grupy Przyjaciół Rozliczalności w Ukrainie na temat współpracy na rzecz rozliczalności w Ukrainie, organizowanego przez Danię i Holandię. Weźmie udział w kolacji transatlantyckich ministrów spraw zagranicznych, której gospodarzem będą Stany Zjednoczone.

Program działań poszczególnych przedstawicieli UE można znaleźć na ich stronach internetowych.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.