Parlament zatwierdza pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 5 mld euro

Pożyczka w wysokości 5 mld euro stanowi drugą część pakietu pomocowego o łącznej wartości 9 mld euro. Stanowi znaczące wsparcie dla finansów Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Obowiązuje zasada warunkowości

W czwartek posłowie dali zielone światło dla pożyczki w wysokości 5 mld euro, która ma pomóc Ukrainie w zaspokojeniu jej pilnych potrzeb finansowych spowodowanych inwazją Rosji.

Pożyczka ta jest drugą transzą pakietu pomocowego o wartości 9 mld euro, z czego 1 mld euro został już wypłacony. Komisja Europejska udziela rządowi w Kijowie pożyczki na bardzo korzystnych warunkach.

Potrzeby Ukrainy w zakresie finansowania zewnętrznego gwałtownie wzrosły w związku z inwazją rosyjską; oprócz ogromnych zniszczeń dróg, mostów, fabryk, domów, szpitali i innej infrastruktury fizycznej, kraj ten stracił również dostęp do międzynarodowych rynków finansowych.

Po zadeklarowaniu dwustronnego i wielostronnego wsparcia finansowego pozostaje luka w finansowaniu w wysokości 10 mld dolarów (9,8 mld euro) – podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. „Uwolnienie znacznej części pozostałej części wyjątkowej [pożyczki] zapewni dodatkową i znaczącą ulgę i pomoże pokryć część tego niedoboru”, zgodnie z wnioskiem podpisanym przez posłów. Unijna pożyczka przyczyni się również – czytamy w tekście – „do zrównoważenia długu publicznego Ukrainy i jej zdolności do ostatecznej spłaty swoich zobowiązań finansowych”.

Warunkowość

Warunkiem wstępnym, zawartym w tekście, udzielenia pomocy jest respektowanie przez Ukrainę skutecznych mechanizmów demokratycznych, pomimo wojennej koncentracji władzy w aparacie wykonawczym.

Tekst, przyjęty w ramach tak zwanej „procedury w trybie pilnym” Parlamentu, przeszedł przy 534 głosach za, 30 przeciw i 26 wstrzymujących się.

W osobnej debacie we wtorek posłowie omówili najnowsze wydarzenia w wojnie z Ukrainą z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem. Debatę można obejrzeć tutaj.

Kontekst

Pomoc makrofinansowa jest instrumentem nadzwyczajnym, udzielanym na bardzo korzystnych warunkach krajom sąsiadującym z UE, które mają problemy ze spłatą rachunków. Całkowita kwota takich korzystnych pożyczek udzielonych Ukrainie przez UE od początku wojny mogłaby wynieść ponad 10 mld euro, jeśli cały pakiet zostanie potwierdzony.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.