Stanowisko Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu w sprawie obecnego kryzysu energetycznego

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu publikuje kolejne rekomendacje – tym razem dotyczą one koniecznych kroków, które są niezbędne do złagodzenia wpływ kryzysu energetycznego na odbiorców energii i na gospodarkę.

Członkowie i Członkinie Rady wzywają do podjęcia przez rząd pilnych działań.

Wśród nich Rada wskazuje:
• rzetelne informowanie społeczeństwa nt. dostaw węgla, ropy i gazu i stanu rezerw,
• podjęcie działań zachęcających do oszczędzania, elastyczności i redukcji zapotrzebowania
na energię przez wszystkich odbiorców,
• przygotowanie scenariuszy awaryjnych na wypadek niedoborów energii,
• finansowe wsparcie skierowane do odpowiednich grup: odbiorców wrażliwych oraz
kluczowych branż przemysłu,
• systemowe działania wzmacniające odporność w średnim terminie, przede wszystkim
przyspieszenie rozwoju OZE i rozwój efektywności energetycznej,
• planowanie działań nie tylko w perspektywie kilku miesięcy, ale co najmniej kilku lat.

Pełne stanowisko Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu dostępne jest na dedykowanej stronie: https://rada-energetyczna.pl/stanowisko-rady-obecny-kryzys Rada Energetyczna – kim jesteśmy?

Celem Eksperckiej Rady jest wsparcie procesów decyzyjnych w obszarach kluczowych dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony klimatu. W skład rady wchodzą osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie energetyki i gospodarki, przemysłu, spraw międzynarodowych. Działa na zasadzie non-profit, nie promuje żadnych konkretnych technologii ani firm. Więcej informacji o Radzie – na stronie https://rada-energetyczna.pl/

Rada Energetyczna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.