Poradnia Geriatryczna w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie już działa

Utworzenie poradni razem z funkcjonującym już Oddziałem Geriatrycznym pozwoli na kompleksowe udzielenie świadczeń najstarszej grupie pacjentów.

Świadczenia w poradni geriatrycznej udzielane są na podstawie skierowania lub e-skierowania od lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Przypomnijmy, 20 lipca Śląski OW NFZ ogłosił rozstrzygnięcie postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W wyniku tego postępowania w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie funkcjonowała będzie nowa poradnia specjalistyczna – PORADNIA GERIATRYCZNA.

To wielki sukces dla Szpitala – w postępowaniu oferty złożyło osiem podmiotów, a umowa mogła zostać zawarta jedynie z dwoma z nich.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.