W Opiniach po kinie pojedynek mistrzów. Magda i Sebastian zastanawiają się, co jest lepsze: DC czy Marvel? Nie sugerujcie się zdjęciem – odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.