„Brązowe” Gliwice na liście najzamożniejszych miast 

Trzeci rok z rzędu Gliwice plasują się w ścisłej czołówce rankingu „Bogactwo samorządów”, zajmując trzecie miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Lista najzamożniejszych JST uchodzi za jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych od ponad 20 lat przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego dla Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

W rankingu za 2021 rok JST, czyli jednostki samorządu terytorialnego sklasyfikowano tradycyjnie na podstawie dochodów w budżecie miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Autorzy zestawienia konsekwentnie uwzględnili wyłącznie dochody i subwencje danego samorządu. W dochodach nie brali pod uwagę dotacji celowych, na przykład ze środków unijnych, które niekiedy zawyżają wielkość dochodów miasta, nie przyczyniając się do trwałego wzrostu jego zamożności. Najwyżej w tej odsłonie rankingu uplasował się Sopot (9253,36 zł na mieszkańca), a za nim Płock (7248,73 zł).

Trzecim najbogatszym miastem grodzkim w Polsce, jednocześnie najzamożniejszym w konurbacji górnośląskiej, zostały Gliwice z dochodem na mieszkańca w wysokości 6826,40 zł. To w ogromnej mierze efekt konsekwentnie realizowanej strategii władz Gliwic, które od lat przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa finansowego i budowania w mieście potencjału gospodarczego.

– Ponowna obecność Gliwic wśród najzamożniejszych polskich miast świadczy o tym, że obrany i realizowany od wielu lat kierunek rozwoju Gliwic jest właściwy – podkreśla prezydent Adam Neumann. – To efekt decyzji podejmowanych konsekwentnie przez władze miasta i trzymania budżetu miejskiego w ryzach oraz rozsądnego planowania inwestycji. W Gliwicach stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy oraz współpracę z wieloma środowiskami, poszerzanie rynku pracy, tworzenie jak najlepszych warunków do życia w mieście. Ogromne znaczenie ma zachęcanie inwestorów do lokowania oraz rozwijania swoich firm w Gliwicach. Gliwicki samorząd to solidny partner. Doceniają to przedsiębiorcy. Staliśmy się miastem kojarzonym z przemysłem wysokich technologii, który jest naszą przyszłością.

Od czasów przełomu ustrojowego priorytetem dla Gliwic jest rozwój gospodarczy. Imponująco prezentuje się  gliwicka część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Nowe Gliwice – obszar inwestycyjny stworzony na zrewitalizowanym terenie po dawnej kopalni. Jednocześnie gliwicki samorząd prowadzi różnorodne działania zachęcające do wyboru tego właśnie miasta jako najlepszego miejsca do życia, nauki i wychowania dzieci. Gliwicka Karta Mieszkańca, troska o jak najbardziej przyjazną gliwiczanom, zieloną przestrzeń miejską oraz wysokiej jakości ofertę edukacyjną, a także stałe rozwijanie atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej – to tylko część przedsięwzięć podnoszących jakość życia i otwierających miasto na nowych mieszkańców.

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.