Prezydent Miasta podjął decyzję o powrocie lekcji pływania w rybnickich szkołach.

– Po dwóch latach przerwy do rybnickich szkół podstawowych wraca nauka pływania z czego bardzo cieszę. Od 1 września na rybnickich basenach będą prowadzone zajęcia w ramach godziny wychowania fizycznego we wszystkich klasach piątych szkół podstawowych – zapowiada prezydent Piotr Kuczera.

– Wiem, wcześniej to były trzecie klasy, jednak ze względu na dwa lata przerwy organizujemy te lekcje w piątych klasach, po to by każde dziecko miało szansę nauczyć się pływać – podsumowuje prezydent. 

Każda klasa piąta będzie więc miała 3 godziny w-f w szkole (np. na sali gimnastycznej) oraz 1 godzinę w-f na basenie.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z opracowanym harmonogramem na trzech miejskich obiektach:
• Pływalnia Akwarium w Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3a
• Pływalnia Yntka, ul. Powstańców Śl. 40
• Pływalnia Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42

Każdy basen pobierze miesięczną opłatę w wysokości 10 zł za oddział (płatne z budżetu szkoły). W ramach opłaty zapewniona będzie opieka ratownika, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem uczniów (ratownik nie może prowadzić zajęć).

Zajęcia będzie prowadził nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w danej szkole – do prowadzenia zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego nie potrzeba innych uprawnień niż te, które posiada każdy nauczyciel w-f.

Transport na basen organizuje szkoła w sposób adekwatny do potrzeb. Koszty transportu będą w całości pokrywane ze środków budżetowych szkoły – nie ma możliwości obciążania rodziców żadnymi kosztami prowadzenia lekcji w-f.
Uczeń zwolniony z w-f będzie miał dwie możliwości: albo szkoła zapewni mu opiekę np. w świetlicy szkolnej, albo pojedzie z klasą na basen i tam pod okiem nauczyciela prowadzącego zajęcia, będzie czekała na zakończenie zajęć.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.