W Sosnowcu powstanie jedyne takie miejsce dla dzieci na południu Polski

Już jesienią w Sosnowcu zostanie uruchomione Centrum Pomocy Dzieciom. Niezwykłe miejsce i niezwykłe metody, a wszystko po to, aby pomóc dzieciom. 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia właśnie podpisało porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. – Dzięki temu przystąpiliśmy do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom. Nasze Centrum będzie pierwszą placówką funkcjonującą w województwie i w całej południowej części Polski – tłumaczy Adrian Drdzeń, prezes stowarzyszenia Moc Wsparcia. 

CDP będzie wyjątkowym miejscem, opartym na międzynarodowych standardach Barnahus stosowanych w krajach skandynawskich od końca lat 90. – Metoda ta w Skandynawii jest znana od dawna, a w Polsce dopiero wprowadzana. Chodzi w niej o kompleksowe wsparcie dziecka, przez wiele instytucji, w jednym przyjaznym miejscu. Właśnie takim miejscem będzie Centrum Pomocy Dzieciom – dodaje Adrian Drdzeń. 

Miejsce to powstanie dzięki współpracy stowarzyszenia z miastem. W całej Polsce takich miejsc jest siedem, ale powstające w Sosnowcu będzie pierwsze na południu kraju. Główne działania to pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach lub w kryzysie psychicznym po zdarzeniach traumatycznych. W tym miejscu będą także szkoleni specjaliści. Centrum, dzięki współpracy z miastem, zostanie uruchomione w Sosnowcu-Kazimierzu. Po podpisaniu umowy przyjdzie czas na adaptację pomieszczeń. Otwarcie planowane jest pod koniec września.

Stowarzyszenia Moc Wsparcia od 10 lat wspiera dzieci doświadczające przemocy,  wykorzystania seksualnego i w kryzysach psychicznych po zdarzeniach traumatycznych. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom bezpłatne wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Szkoli specjalistów, jak skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera też rodziców by „wystarczająco dobrze” wychowywali dzieci – wzmacniając przywiązanie jako fundament na całe życie.

Urząd Miasta Sosnowiec

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.