Wszystko drożeje. A śmieci? 

Inflacja rzędu 15,6%, drożejące paliwa, coraz większe koszty pracy i coraz większe ilości wytwarzanych przez mieszkańców śmieci odbijają się na lokalnej gospodarce odpadami. Efekt? Dotychczasowe stawki za odbiór śmieci trzeba będzie uaktualnić, bo nieuchronnie rosną koszty ich wywozu i zagospodarowania oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Projekt uchwały w tej sprawie, uwzględniającej średnio 10-procentowe zmiany opłat za śmieci segregowane, ma trafić na najbliższą sesję gliwickiej Rady Miasta (14 lipca). Jeśli radni opowiedzą się za nowymi stawkami, zaczną one obowiązywać po Nowym Roku.

W następstwie tegorocznego, przeprowadzonego przez miasto przetargu, przez kolejne dwa i pół roku za odbiór i zagospodarowanie śmieci w Gliwicach będzie odpowiadać spółka Remondis Gliwice. Firma wyceniła swoją ofertę na 125,5 mln zł. Na wzrost ceny za te usługi niebagatelny wpływ miały koszty pracy, galopująca inflacja i drożejące paliwo.

Na tym jednak nie koniec, bowiem na system gospodarowania odpadami w mieście składają się też m.in. koszty zbiórek odpadów elektrycznych i elektronicznych i koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-u), przeznaczonego dla mieszkańców. Te ostatnie rosną najbardziej. W ubiegłym roku wynosiły nieco ponad 4 mln zł, w kolejnych latach przekroczą pułap 7 mln zł.

W Gliwicach łączny koszt systemu gospodarowania odpadami wynosi obecnie ok. 52,6 mln zł. Wyliczenia na dwa kolejne lata mówią o ok. 58,6 mln zł za 2023 rok i 59,3 mln zł za 2024 rok. Zdecydowano więc, że stawki za śmieci, liczone w Gliwicach od metra kwadratowego powierzchni zajmowanego mieszkania, muszą być nieco wyższe. 

Podwyżka pierwszego przedziału metrażowego (do 60 m2, będącego podstawą do wyliczeń dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych) sięga 12 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Z każdym kolejnym przedziałem proponowane podwyżki maleją (do 9 groszy, 4 groszy i 2 groszy za metr kwadratowy). Miastu zależało bowiem, aby osoby zamieszkujące duże powierzchnie nie odczuły zmian w opłatach bardziej niż mieszkańcy mniejszych lokali.

Propozycje miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, są następujące:

  • 1,17 zł od 1 m² powierzchni – dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² (wzrost o 12 gr/m2)
  • 1,17 zł (od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²) – dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za powierzchnię do 60 m² + o 9 gr/m2 za powierzchnię powyżej 60 m2)
  • 1,17 zł (od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie) + 0,46 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²) – dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za powierzchnię do 60 m² + o 9 gr/m2 za powierzchnię powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie + o 4 gr/m2 za powierzchnię powyżej 90 m²)
  • 1,17 zł (od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie) + 0,46 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie) + 0,22 zł (od 1 m² powierzchni powyżej 120 m²) – dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za powierzchnię do 60 m² + o 9 gr/m2 za powierzchnię powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie + o 4 gr/m2 za powierzchnię powyżej 90 m² do 120 m² włącznie + o 2 gr/m2 za powierzchnię większą niż 120 m²).

Selekcja śmieci opłaci się gliwiczanom – i to dosłownie, gdyż w przypadku jej braku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rośnie w nowej taryfie 4-krotnie.

Wciąż lepiej – za mniej!

Po zmianach stawek Gliwice nadal wypadałyby wyjątkowo korzystnie na tle innych miast, bo gliwiczanie otrzymują lepszą usługę niż większość sąsiadów z regionu. W naszym mieście gabaryty (zgodnie z wnioskiem miejskich radnych) odbierane są na zgłoszenie, a odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane są od mieszkańców co 2 tygodnie. W zabudowie wielorodzinnej z kolei śmieci podzielone między poszczególne frakcje są odwożone na składowisko nawet 2 razy w tygodniu. Gliwiczanie mają także zapewnione bezpłatne mycie  pojemników, które są dostarczane przez firmę w ramach usługi.

Warto ponadto zauważyć, że stawki za wywóz śmieci w miejscowościach wymienionych w grafice poniżej są wysokie – dla rodziny 4-osobowej sięgają od 103,8 zł w przypadku Siemianowic Śląskich, do 152 zł w przypadku Piekar Śląskich czy 164,8 zł w przypadku Gierałtowic. Gliwicka rodzina mieszcząca się w modelu 2+2 płaciłaby po podwyżce 70,2 zł miesięcznie, jeżeli mieszka w lokalu o powierzchni 60 m², a 96,70 zł – jeżeli mieszkanie/ dom ma powierzchnię 90 m².

Co więcej, osoby starsze, z niskimi dochodami, mogą niezmiennie liczyć na wsparcie z gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/). Częściowe zwolnienie z opłaty za odbiór śmieci przysługuje też właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Porównanie opłat dla rodzin w Gliwicach i wybranych miastach Górnego Śląska. Źródło: Wydział Usług Komunalnych UM w Gliwicach

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.