Jak wzmacniać konkurencyjność biznesu w regonie przy pomocy odnawialnych źródeł energii? O tym rozmawiają Sebastian Pypłacz i Paweł Wróbel, RE-Source Poland.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.