Wyjątkowy kapitał ludzki i produkcja oparta na najnowszych technologiach, współpraca na linii nauka – przemysł – samorząd oraz doskonała infrastruktura – dzięki tym zasobom Gliwice stały się jednym z liderów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jednym z czołowych miast kraju.

Od wielu lat potencjał Gliwic budują nowoczesne firmy i przedsiębiorstwa, otwarte na wyzwania i innowacje. Jedną z nich jest spółka z branży automatyki i IT – Valmet Automation, obecna w mieście od ponad ćwierćwiecza, a od 2 lat działająca w kompleksie Nowych Gliwic.

Firma rozwija się w międzynarodowym środowisku. Należy do fińskiego koncernu Valmet będącego notowanym na giełdzie globalnym dostawcą technologii procesowych, automatyki i usług dla energetyki opartej o paliwa odnawialne, przemysłu celulozowo-papierniczego oraz termicznego przekształcania paliw z odpadów. Koncern ma swoje biura i zakłady produkcyjne w ponad 50 krajach, w tym 16 własnych ośrodków badawczo-rozwojowych. Po nabyciu w latach 2020–2022 spółek PMP Group oraz Neles, fiński Valmet zatrudnia w Polsce łącznie około 700 osób.

Polska spółka Valmet Automation powstała w Gliwicach w 1996 roku. – Gliwice były w tym czasie największym ośrodkiem inżynierskim w Polsce, skupiającym biura projektowe i instytuty naukowe przemysłu hutniczego, metalurgii, energetyki i chemii. Dodatkowym atutem była dostępność znakomitej kadry inżynierskiej i młodych zdolnych absolwentów Politechniki Śląskiej oraz bliskość potencjalnych klientów – elektrowni i elektrociepłowni. Zaletą było też położenie logistyczne miasta, aczkolwiek w tym czasie sieć komunikacyjna dróg i autostrad – jak pamiętamy – daleko odbiegała od dzisiejszej, praktycznie najlepszej w Polsce – wspomina początki firmy dr inż. Mariusz Słoma, dyrektor naczelny Valmet Automation.

W chwili obecnej Valmet w Gliwicach zatrudnia ponad 100 inżynierów, w sporej mierze absolwentów Politechniki Śląskiej. Od lipca 2020 roku siedziba firmy mieści się w nowoczesnym, ergonomicznym budynku na terenie Nowych Gliwic. W ramach oficjalnego otwarcia, przed nowym biurem Valmet Automation posadzono zielony szpaler – aleję „drzew przedsiębiorczości”.

Po 25 latach spółka z Gliwic osiągnęła liczącą się pozycję w usługach dla polskiej elektroenergetyki oraz branży celulozowo-papierniczej, uczestnicząc w kilkudziesięciu inwestycjach zarówno nowych, jak i modernizacyjnych.

Valmet Automation realizuje „pod klucz” dostawy systemów automatyzacji, wykorzystując własny, rozproszony system automatyki przeznaczony do dużych obiektów przemysłowych. VALMET DNA (bo o nim mowa) to rozwiązanie dla wszystkich poziomów automatyzacji – od pojedynczych sterowań i grup funkcyjnych, po systemy obsługujące bloki i całe zakłady. Firma oferuje również diagnostykę i zdalne wsparcie z wykorzystaniem Internetu przemysłowego i aplikacji znanych pod wspólnym pojęciem „Dialogue with Data”. Inżynierowie Valmet tworzą oprogramowanie dla zakładów produkujących papier, karton i celulozę, dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, oczyszczalni ścieków i zakładów termicznego przetwarzania odpadów, a także unikalne rozwiązania dla 60% największych na świecie statków pasażerskich budowanych w stoczniach Unii Europejskiej.

Spółka jest także dostawcą nowoczesnych technologii przemysłowych – wielopaliwowych kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym i ze złożem stacjonarnym, opalanych biomasą, segregowanymi odpadami i innymi paliwami alternatywnymi. Dostarcza też modularne elektrownie i elektrociepłownie małych i średnich rozmiarów oraz technologie do efektywnej produkcji energii w kogeneracji. Ponadto Valmet to największy dostawca technologii i maszyn do produkcji papieru i celulozy.

– Zajmujemy się m.in. konwersją, czyli przekształcaniem istniejących kotłów rusztowych lub pyłowych w kotły fluidalne typu BFB, wytwarzające „zieloną energię” z biomasy. Oferujemy też instalacje oczyszczania spalin i zgazowania biomasy, jak również kotły sodowe oraz tzw. wyparki dla przemysłu papierniczo-celulozowego. Nasze referencje obejmują także instalacje odsiarczania spalin, optymalizację spalania i redukcji deNOx, spalarnie odpadów komunalnych, spalanie i gazyfikację RDF i biomasy. Dostarczamy największe maszyny do produkcji papieru i kartonu oraz papieru „tissue”. W zakresie wsparcia ochrony środowiska i spełnienia unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, rozwinęliśmy technologie związane z produkcją paliw płynnych z biomasy, w tym etanolu 2. generacji (G2). Uczestniczymy też w inwestycjach związanych z termiczną utylizacją odpadów w spalarniach śmieci. Nasze aktualnie realizowane projekty w Polsce to m.in. nowe spalarnie w Warszawie, Olsztynie i rozbudowa w Krakowie – wylicza dyrektor naczelny Valmet Automation.

Klientami Valmetu w Polsce są grupy energetyczne, m.in. Tauron, PGE, Enea i Veolia oraz wszystkie duże zakłady celulozowo-papiernicze, a także szereg klientów globalnych, dla których firma realizuje projekty w Europie. Valmet jest obecnie zaangażowany w budowę pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji Bioetanolu G2 w Orlen Południe, dostarczając zarówno istotny fragment technologii (tzw. prehydrolizę biomasy), kompletną elektrociepłownię (wykorzystującą ligninę i biomasę jako „zielone paliwo”), jak i kompleksowy system automatyki VALMET DNA.

– Działalność Valmet Automation – spółki w obszarze IT i automatyki, świadczącej wysoko specjalistyczne i dobrze płatne usługi informatyczne oraz zatrudniającej m.in. absolwentów Politechniki Śląskiej – wpisuje się w wizję Gliwic jako miasta nowoczesnego, dysponującego świetnie wykształconą kadrą inżynierską, stawiającego m.in. na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. Od lat kładziemy akcent na stwarzanie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, wspierając w ten sposób innowacyjne technologie wyróżniające Gliwice spośród innych miast i pogłębiając współpracę samorządu ze środowiskiem biznesu i nauki – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.