Nowy układ sił parlamentarnych we Francji – co oznacza dla kwestii klimatycznych?

O polityce klimatycznej Francji, jej znaczeniu dla Europy i nowym układzie sił w parlamencie rozmawiają Patryk Białas i Amanda Dziubińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Posłuchaj w aplikacjach i w przeglądarce.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.