Pierwszy kandydat na prezydenta Jaworzna? Plany Polski 2050

Polska 2050 przejmie władzę w Jaworznie? O planach politycznych i sytuacji w mieście rozmawiają Sebastian Pypłacz i Łukasz Jamrozik, lider polityczny Polski 2050 w Jaworznie.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.