Komisja przyjmuje nowy, udoskonalony i bardziej kompleksowy kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje publikację w dniu dzisiejszym udoskonalonego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. 34 sygnatariuszy, w tym platformy, firmy technologiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zastosowało się do wytycznych Komisji z 2021 r. i uwzględniło wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Udoskonalony kodeks opiera się na pierwszym kodeksie postępowania z 2018 r., który został powszechnie uznany za pionierskie ramy na całym świecie. Nowy kodeks określa szerokie i precyzyjne zobowiązania platform i branży do walki z dezinformacją i stanowi kolejny ważny krok w kierunku bardziej przejrzystego, bezpiecznego i godnego zaufania środowiska internetowego.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, powiedziała: 

Nowy kodeks w zakresie zwalczania dezinformacji pojawia się w momencie, gdy Rosja stosuje dezinformację jako broń w kontekście swojej agresji wojskowej na Ukrainę, ale również w kontekście ataków na demokrację w szerszym ujęciu.  W kodeksie przewidziano obecnie poważne zobowiązania do ograniczania skutków dezinformacji w internecie i o wiele skuteczniejsze narzędzia służące do pomiaru tego, w jaki sposób zobowiązania te są realizowane w całej UE, we wszystkich państwach i we wszystkich językach Unii. Użytkownicy będą również mieli dostęp do skuteczniejszych narzędzi ułatwiających zgłaszanie dezinformacji i zrozumienie treści, z którymi się stykają. Nowy kodeks ograniczy również zachęty finansowe sprzyjające rozpowszechnianiu dezinformacji i umożliwi naukowcom łatwiejszy dostęp do danych, którymi dysponują platformy.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: 

Dezinformacja to forma ingerencji w naszą przestrzeń cyfrową, która ma wymierny wpływ na nasze codzienne życie. Platformy internetowe muszą podejmować zdecydowane działania, zwłaszcza w kwestii finansowania. Rozpowszechnianie dezinformacji nie powinno przynosić nikomu żadnych korzyści finansowych. Aby nowy kodeks postępowania zyskał na wiarygodności, zostanie zakorzeniony w akcie o usługach cyfrowych, co wiąże się m.in. z możliwością stosowania surowych sankcji odstraszających. Bardzo duże platformy, które będą uporczywie naruszać postanowienia kodeksu i nie będą stosować odpowiednich środków ograniczających ryzyko, będą narażone na kary finansowe w wysokości nawet 6 proc. ich światowego obrotu.

Wraz z niedawno uzgodnionym aktem o usługach cyfrowych i planowanymi przepisami dotyczącymi przejrzystości i targetowania reklamy politycznej udoskonalony kodeks postępowania stanowi zasadniczy element zestawu narzędzi Komisji służących zwalczaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji w UE.

W gronie 34 sygnatariuszy znajdują się największe platformy internetowe, w szczególności Meta, Google, Twitter, TikTok i Microsoft, a także różne inne podmioty, takie jak mniejsze lub specjalistyczne platformy, branża reklamy internetowej, dostawcy technologii reklamowych, weryfikatorzy faktów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy też podmioty oferujące konkretną wiedzę fachową i rozwiązania służące zwalczaniu dezinformacji.

Udoskonalony kodeks ma zaradzić niedociągnięciom stwierdzonym w poprzednim kodeksie i przewiduje w związku z tym bardziej zdecydowane i bardziej szczegółowe zobowiązania i środki, które opierają się na doświadczeniach zdobytych w ostatnich latach.

Konkretnie, nowy kodeks zawiera zobowiązania do:

  • poszerzania grona zaangażowanych podmiotów: kodeks dotyczy nie tylko dużych platform, ale obejmuje również różnorodne podmioty, które odgrywają rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji, a do przystąpienia do niego zachęca się nowych sygnatariuszy;
  • ograniczania zachęt finansowych sprzyjających rozpowszechnianiu dezinformacji poprzez zadbanie o to, by podmioty rozpowszechniające dezinformację nie czerpały korzyści z dochodów z reklam;
  • uwzględniania nowych mechanizmów manipulacji, takich jak fałszywe konta, boty lub zmanipulowane cyfrowo w złym zamiarze obrazy lub nagrania wideo (tzw. deep fakes), które służą rozpowszechnianiu dezinformacji;
  • wzmacniania pozycji użytkowników dzięki lepszym narzędziom rozpoznawania, rozumienia i sygnalizowania dezinformacji;
  • prowadzenia weryfikacji informacji na szerszą skalę we wszystkich państwach UE i we wszystkich języka urzędowych Unii, przy zagwarantowaniu weryfikatorom informacji należytego wynagrodzenia za ich pracę;
  • zapewniania przejrzystej reklamy politycznej poprzez umożliwienie użytkownikom łatwego identyfikowania reklam politycznych dzięki lepszemu ich oznakowaniu i prezentowaniu informacji o sponsorach, wydatkach i okresach publikacji reklam;
  • większego wspierania naukowców poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do danych, którymi dysponują platformy;
  • oceny własnego oddziaływania za pomocą solidnych ram monitorowania i regularnych sprawozdań przekazywanych przez platformy na temat tego, w jaki sposób realizują one swoje zobowiązania;
  • utworzenia centrum przejrzystości i grupy zadaniowej w celu zapewnienia szybkiego i przejrzystego obrazu procesu wdrażania kodeksu, utrzymania jego aktualności i adekwatności względem zakładanych celów.

Ponadto kodeks ma zostać uznany za kodeks postępowania w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych w celu ograniczenia ryzyka związanego z dezinformacją dla bardzo dużych platform internetowych.

Komisja Europejska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.