Rybnik: Kąpieliska Pniowiec i Kamień z poślizgiem

Sezon kąpielowy na kąpieliskach Pniowiec i w Rybniku-Kamieniu ruszy 24 czerwca, a nie jak zapowiadaliśmy wcześniej 15 czerwca. 

Co to oznacza dla kąpiących się? To, że między 15 a 24 czerwca oba akweny będą zbiornikami niestrzeżonymi – nie będzie na nich dyżuru ratownika ani wyznaczonych miejsc do kąpieli.

Brak możliwości formalnego otwarcia kąpielisk na Pniowcu i w Kamieniu w zapowiadanym wcześniej terminie spowodowany jest decyzją Wojewody Śląskiego, który uchylił kwietniową uchwałę Rady Miasta Rybnika w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego. Zdaniem służb prawnych wojewody, powodem uchylenia uchwały był brak precyzyjnego określenia w niej granic obu kąpielisk.

MOSiR podjął już stosowne kroki, dzięki którym będzie można organizować kąpiele, nim rybniccy radni podejmą na nowo stosowną uchwałę w tej sprawie. 

– Od 24 czerwca kąpiący się będą mogli korzystać z obu akwenów tak jak to było zaplanowane – dla nich nic się zmieni. Zmiany dotyczyć będą spraw czysto formalnych, związanych z funkcjonowaniem obiektów – wyjaśnia Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Rybnika. – Pniowiec i Kamień będą tzw. miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli,  przez co rozumie się wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym – dodaje.

W międzyczasie miasto przygotuje nową uchwałę, tak by już jako kąpieliska, oba obiekty mogły działać bez przeszkód do końca sezonu kąpielowego.  

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.