Bytom: W Miechowicach otwarto punkt pomocy ONZ dla uchodźców z Ukrainy 

Swoją działalność rozpoczęło dziś /9 czerwca/ centrum wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR (agendę ONZ ds. uchodźców) oraz Światową Federację Luterańską. Punkt funkcjonuje w parafii Ewangelicko- Augsburskiej przy ul. Matki Ewy 1. 

Punkt w Miechowicach jest jednym z sześciu w Polsce prowadzonych przez Światową Federację Luterańską, gdzie osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą ubiegać się o pomoc humanitarną. Dotychczas centra wsparcia działające z ramienia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, funkcjonowały jedynie w Warszawie i Krakowie.

– Przy tak dużej liczbie uchodźców starających się o wsparcie, czas oczekiwania na umówienie wizyty w tych dwóch centrach wynosił ponad miesiąc. Mamy nadzieję, że zarówno punkt w Bytomiu, jak i w pozostałych pięciu miastach, w których Światowa Federacja Luterańska otwiera nowe punkty, pomoże rozładować kolejki oczekujących – mówi ks. Jan Kurko, proboszcz parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Miechowicach.

Otwarcie punktu pomocy ONZ w Miechowicach

Jaka pomoc w punkcie UNHCR

W ramach pomocy każdy, kto przybył do Polski po 24 lutego i posiada dokument potwierdzający tożsamość, przekroczenie granicy oraz polski numer telefonu, może ubiegać się o świadczenie w maksymalnej wysokości około 2540 zł., które wypłacane będzie przez trzy miesiące. Na tę kwotę składa się 710 zł na osobę zgłaszającą oraz po 610 zł na kolejnych członków rodziny do maksymalnie 4 osób.

– Punkt będzie obsługiwać 16-osobowa przeszkolona grupa pracowników, z czego zdecydowana większość to obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Część z nich znalazła schronienie w Bytomiu – mówi proboszcz.

Kto otrzyma wsparcie

Ideą programu jest udzielanie wsparcia finansowego osobom w kryzysie uchodźczym, które znalazły schronienie w Polsce, jednak ze względu na swoją sytuację życiową (osoby starsze, z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, matki z małymi dziećmi) nie są w stanie znaleźć pracy i samodzielnie się utrzymać.

– W pierwszej kolejności pracownicy punku będą weryfikować aplikujące o wsparcie osoby pod względem określonych kryteriów. Tylko w samym Bytomiu zatrzymało się prawie 3 tysiące osób i do nich najpierw będziemy starali się docierać – mówi Stanisław Korman, naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora.

Jak umówić się na wizytę w punkcie UNHCR

By skorzystać z pomocy, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja i umówienie wizyty przez stronę internetową. Osoby ubiegające się o wsparcie otrzymają na podany numer telefonu wiadomość z terminem umówionej wizyty. Punkt będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00 w Ciszy Syjonu przy ul. Matki Ewy 1.

Więcej informacji o pomocy UNHCR można znaleźć tutaj:

У Меховіцах відкрився пункт допомоги біженцям з України

Сьогодні, 9 червня, розпочав роботу Центр фінансової підтримки біженців з України, реалізований УВКБ ООН (агентство ООН у справах біженців) та Всесвітньою лютеранською федерацією. Пункт діє в євангельсько-аугсбурзькій парафії за адресою: вул. Маtki Ewy 1.

Пункт Меховіце є одним із шести у Польщі, якими керує Всесвітня лютеранська федерація, куди люди, які тікають від війни в Україні, можуть звертатися за гуманітарною допомогою. Поки що центри підтримки, які діють від імені Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, діяли лише у Варшаві та Кракові.

Яка допомога в УВКБ ООН

У рамках допомоги будь-хто, хто прибув до Польщі після 24 лютого і має документ, що підтверджує особу, перетин кордону та номер польського телефону, може подати заявку на отримання пільги в максимальній сумі близько 2540 злотих, яка буде виплачена за трьох місяців. Ця сума складається з 710 злотих на особу, яка звітує, і 610 злотих кожен для інших членів сім’ї до 4 осіб.

Пункт обслуговуватиме підготовлена ​​група з 16 співробітників, переважна більшість з яких – громадяни України, які втекли від війни. Деякі з них знайшли притулок у Битомі. Хто отримає підтримку Ідея програми полягає в тому, щоб надати фінансову підтримку людям, які перебувають у кризі біженців, які знайшли притулок у Польщі, але через свою життєву ситуацію (літні люди, інваліди, вагітні жінки, матері з маленькими дітьми) не можуть знайти роботу та підтримують себе.

Як записатися на прийом в УВКБ ООН

Для того, щоб скористатися допомогою, необхідно попередньо зареєструватися та домовитися про відвідування через сайт. Особи, які звертаються за підтримкою, отримають повідомлення на номер телефону з датою запису.Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.00 у Cisza Syjonu на вул. Matki Ewy 1.

Додаткову інформацію про допомогу УВКБ ООН можна знайти тут: 

Urząd Miasta Bytom

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.