Sosnowiec: 16 przejść dla pieszych będzie zmodernizowanych

Sosnowiec otrzyma ponad 400 tys. zł dofinansowania na modernizację 16 przejść dla pieszych. Żadne inne miasto nie otrzymało wsparcia dla tak dużej liczby przejść. 

Środki pochodzą z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Program realizowany i finansowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. – Złożyliśmy w sumie 20 wniosków o dofinansowanie. 16 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 są na liście rezerwowej. Po raz kolejny odpowiednie służby odpowiedzialne za składanie wniosków o dofinansowanie stanęły na wysokości zdania – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta odpowiedzialna m.in.: za pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Najważniejszym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modernizacja przejść będzie zależna od możliwości technicznych. – Na przejściach wzdłuż alei Mireckiego planujemy instalację doświetlenia przejścia wraz z budową azylu oraz montażem czujników ruchu. Przebudowa dwóch przejść przy ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki oraz obok cmentarza parafialnego także obejmują instalację doświetlenia przejścia oraz montaż aktywnych znaków wyposażonych w lampy ostrzegawcze – wylicza Robert Dworak, naczelnik Wydziału Dróg.

W Sosnowcu zmodernizowane zostaną następujące przejścia: Al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia, Al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, Al. Mireckiego przy wjeździe do sklepu sieci Kaufland, Al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i Sedlaka, ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki, ul. Wojska Polskiego na wysokości cmentarza na Niwce, ul. Dmowskiego przy wjeździe do sklepu sieci Lidl, przy ul. Niepodległości przy SP nr 1, ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego przy cmentarzu komunalnym, ul. Będzińska przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Armii Krajowej przy Parku im. Jacka Kuronia, ul. Moniuszkina skrzyżowaniu z ulicą Grabową, ul. Moniuszki na skrzyżowaniu z ul. Swobodną, ul. Kościelna w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską, ul. Jagiellońska przy wejściu do Elektronika, ul. Główna przy MDK Kazimierz.

– Wysokość dofinansowania wynosiła do 50 proc. kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50 tys. zł. Całość inwestycji w naszym przypadku to koszt prawie 920 tys. zł. Koszt własny Sosnowca to prawie 515 tys. zł. Wszystkie inwestycje muszą zostać zakończone z końcem listopada bieżącego roku. To kolejny element poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w naszym mieście – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 

W sumie z budżetu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dofinansowaniem objęte zostaną łącznie 64 wnioski z 16 gmin i 5 powiatów.

Urząd Miasta Sosnowiec

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.