Neutralność klimatyczna w 2089 i czyste powietrze w 2122 roku – taki jest w Katowicach efekt ekologiczny programu udzielania dotacji celowej w 2021 roku na zadania związane ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz usunięciem wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych). Niestety, jeśli wcześniej ludzkość nie zginie w wyniku katastrofy klimatycznej, to dopiero moje prawnuki mogą oddychać czystym powietrzem.

Tymczasem Glasgow, gospodarz ostatniej Konferencji Klimatycznej ONZ, od kilku lat poważnie traktuje kryzys klimatyczny. W maju 2019 roku Rada Miasta przyjęła deklarację o stanie zagrożenia klimatycznego. Następnie, we wrześniu 2019 roku wyznaczyła sobie cel, aby do 2030 r. stać się miastem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Decyzja Rady Miasta Glasgow oznacza formalną akceptację przez radę kluczowego zalecenia zawartego w ostatnim raporcie miejskiej grupy roboczej ds. kryzysu klimatycznego, który zawiera 61 zaleceń dotyczących tego, jak rada i miasto jako całość powinny radzić sobie ze zmianami klimatycznymi.

Władze Boronowa również dotują wymianę źródeł ciepła. Dzięki determinacji wójta Krzysztofa Bełkota, mieszkańcy tej dwutysięcznej gminy już za 15 lat będą żyć w lepszych warunkach. Rada gminy przeznaczyła w ubiegłym roku 5% gminnego budżetu na likwidację kopciuchów. Wiejska gmina Boronów zajmuje 35, a Katowice dopiero 90 miejsce wśród gmin województwa śląskiego w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Potrzebujemy, aby władze lokalne zaczęły być liderami zmian w energetyce. Firmy i mieszkańcy mają oczywiście pewną rolę do odegrania, ale poprawa jakości powietrza i neutralność klimatyczna wymagają wysiłku wszystkich. Władze lokalne powinny zarządzać zmianą w sposób sprawiedliwy i skoncentrowany na ludziach. Tutaj, na Śląsku oznacza to, że neutralność klimatyczna i uchwała antysmogowa są niezbędne, aby przestawić naszą transformację energetyczną na wyższy bieg.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.