Europosłowie chcą całkowitego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu 

  • Wezwanie do powołania specjalnego trybunału ONZ ds. zbrodni wojennych na Ukrainie
  • Przyspieszenie dostaw broni, aby Ukraina mogła się sama bronić
  • Użycie broni masowego rażenia przez Rosję spotkałoby się z najpoważniejszymi konsekwencjami

Parlament wyraził złość i oburzenie z powodu doniesień o okrucieństwach dokonywanych przez rosyjskie siły zbrojne, domagając się ukarania winnych.

W rezolucji przyjętej w czwartek 513 głosami do 22, przy 19 wstrzymujących się, posłowie wzywają do podjęcia dodatkowych kar, w tym do „natychmiastowego nałożenia pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji „.

Powinien temu towarzyszyć plan zapewnienia UE bezpieczeństwa dostaw energii, a także strategia cofnięcia sankcji w przypadku „podjęcia przez Rosję działań na rzecz przywrócenia niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz całkowitego wycofania wojsk z terytorium Ukrainy”.

Wykluczyć Rosję z G20 oraz innych organizacji międzynarodowych

Istniejące sankcje powinny być w pełni i skutecznie wdrożone w całej UE oraz przez jej międzynarodowych sojuszników, jako priorytet, uważają posłowie. Wzywają oni liderów UE do wykluczenia Rosji z grupy G20 oraz innych wielostronnych organizacji współpracy, takich jak Rada Praw Człowieka ONZ, Interpol, Światowa Organizacja Handlu, UNESCO, „co byłoby ważnym sygnałem, że społeczność międzynarodowa nie powróci do utrzymywania dotychczasowych stosunków z państwem agresorem”.

Aby zwiększyć skuteczność sankcji, Parlament wzywa do wykluczenia rosyjskich banków z systemu SWIFT, zakazu wpływania na wody terytorialne UE i zawijania do portów UE dla wszystkich statków pływających pod banderą rosyjską i związanych z Rosją oraz zakazu drogowego transportu towarów z i do Rosji oraz Białorusi. Europosłowie domagają się również zajęcia „wszystkich aktywów należących do rosyjskich urzędników lub oligarchów związanych z reżimem Putina, ich pełnomocników i figurantów oraz białoruskich urzędników i innych osób związanych z reżimem Łukaszenki”.

Wskazując na zaangażowanie Białorusi w wojnę na Ukrainie, posłowie domagają się w rezolucji, „aby sankcje wobec Białorusi odzwierciedlały sankcje nałożone na Rosję, tak aby zlikwidować wszelkie luki prawne umożliwiające Putinowi korzystanie z pomocy Łukaszenki w celu obejścia sankcji.”

Dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone

Posłowie odnoszą się do wstrząsających okrucieństw, „które bezsprzecznie noszą znamiona zbrodni wojennych”, popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie, zwłaszcza w Buczy, a także do całkowitego lub prawie całkowitego zniszczenia Mariupola, Wołnowachę oraz innych miast i wsi. Podkreślają, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i wzywają do powołania specjalnego trybunału ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie

Parlament powtarza, że dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone, aby Ukraina mogła się skutecznie bronić; ponownie wyraża poparcie dla udzielania wszelkiej pomocy obronnej ukraińskim siłom zbrojnym, oferowanej indywidualnie przez państwa członkowskie oraz wspólnie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).

Podkreślając, że z powodu wojny, ponad 6,5 milionów Ukraińców musiało uciekać z miejsca zamieszkania, a ponad 4 miliony uciekły z kraju, posłowie domagają się utworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, którymi można by ewakuować ludność cywilną uciekającą przed bombardowaniami oraz wzmocnienia sieci pomocy humanitarnej UE na Ukrainie.

Posłowie stanowczo potępiają również rosyjską retorykę sugerującą ewentualne użycie przez Federację Rosyjską broni masowego rażenia i podkreśla, że taki krok byłby nie do zaakceptowania i spotkałby się z najpoważniejszymi konsekwencjami.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.