Parlament Europejski: po inwazji Rosji na Ukrainę UE musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności

Parlament Europejski wezwał do natychmiastowej i znaczącej pomocy żywnościowej dla Ukrainy oraz do bardziej niezależnej produkcji żywności przez Unię Europejską.

W czwartek, 24 marca europarlament przyjął rezolucję o potrzebie pilnego planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii i poza nią po inwazji Rosji na Ukrainę. W tekście rezolucji eurodeputowani zaapelowali o natychmiastową pomoc w postaci dostaw żywności dla Ukrainy oraz o uruchomienie nowej unijnej strategii produkcji żywności.

Pomoc żywnościowa dla ludności Ukrainy

Biorąc pod uwagę poważny wpływ, jaki rosyjski atak na Ukrainę będzie miał na bezpieczeństwo żywnościowe Ukraińców, europarlament wezwał do udzielenia Ukrainie długoterminowej humanitarnej pomocy żywnościowej zarówno ze strony UE, jak i na szczeblu międzynarodowym. W dokumencie stwierdzono m.in., że UE powinna otworzyć korytarze żywnościowe do i z Ukrainy, które będą alternatywą dla zamkniętych portów Morza Czarnego. Wskazano przy tym, że ukraińskim rolnikom należy zapewnić brakujące nasiona, paliwo i nawozy.

Więcej niezależności w UE

Posłowie do PE uważają, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie pokazały, że Unia musi zmniejszyć swoją zależność od importu od zbyt małej liczby dostawców. Eurodeputowani wezwali do dywersyfikacji dostaw z krajów trzecich, a w perspektywie krótkoterminowej domagają się, by Komisja oceniła, w jaki sposób złagodzić wpływ wysokich cen nawozów na rolników. Aby zmniejszyć zależność od importu nawozów w perspektywie długoterminowej, PE zaproponował przejście na alternatywne, organiczne źródła składników odżywczych dla rolnictwa oraz wsparcie innowacji w rolnictwie.

Zwiększenie produkcji w UE i pomoc dla rolników

Ponadto w związku z zakłóceniami w imporcie produktów rolnych, europosłowie domagają się zwiększenia krajowej produkcji żywności. Ich zdaniem grunty rolne powinny być wykorzystywane wyłącznie do produkcji żywności i paszy. W celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, posłowie chcą, aby w 2022 roku rolnicy mogli wykorzystywać ugory do produkcji roślin wysokobiałkowych.

W rezolucji zaznaczono, że Komisja powinna także zapewnić wsparcie dla najbardziej dotkniętych sektorów i uruchomić rezerwę kryzysową w wysokości 479 mln euro. Zdaniem europosłów, państwa członkowskie powinny mieć również możliwość udzielania szerokiej, szybkiej i elastycznej pomocy państwowej podmiotom działającym na rynku rolnym.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa