O roli termomodernizacji w procesie walki o czyste powietrze w rozmowie Patryka Białasa i Aleksandra Śniegockiego, Instytut Reform.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Podcast powstaje we współpracy z Ambasadą i Konsulatem Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Patryk Białas
Patryk Białas

Prezes stowarzyszenia BoMiasto. Radny Miasta Katowice. Wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich.