Inwestycje dedykowane rekreacji mieszkańców Zabrza

W zabrzańskim ratuszu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała umowy na realizację dwóch inwestycji dedykowanych rekreacji mieszkańców. Projekty o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych przewidują budowę wodnego placu zabaw oraz wykonanie kolejnego etapu modernizacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Dubiela.

Zadanie 1

Park Miejski to teren rekreacyjny w centrum Zabrza, który charakteryzuje bardzo ciekawa historia. Powstał w 1924 roku, zgodnie z założeniami berlińskiego architekta krajobrazu
prof. Gustava Allingera. Chcąc podnieść atrakcyjność tego miejsca miasto realizuje krok po kroku proces jego rewitalizacji. W tym celu pozyskane zostały materiały z berlińskich archiwów, dzięki którym odtworzona została fontanna w sercu parku. Jej budowa
aż w 85% została sfinansowana z programu NFOŚ „Infrastruktura i środowisko”.

Warto przypomnieć, że wcześniej wzdłuż dwóch głównych alei miasto zamontowało 85 słupów oświetleniowych. Funkcjonuje tutaj także tzw. „siłownia pod chmurką”. W sąsiedztwie fontanny w ubiegłym roku oddany został  do użytku nowy plac zabaw, który służy najmłodszym zabrzanom.

Zakres robót w ramach podpisanej dziś umowy obejmuje m.in. prace dot. muru oporowego, schodów, pochylni terenowej dla osób z niepełnosprawnościami, małej architektury oraz terenu wokół fontanny. 

Zagospodarowanie terenu:

 • Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz płyt betonowych;
 • Remont istniejących schodów bocznych oraz schodów przy istniejącej wiacie;
 • Wykonanie od strony wschodniej pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonanie odwodnienia strefy przy schodach terenowych z rozprowadzeniem wód w terenie zielonym (wg projektu branżowego);
 • Montaż nowych elementów małej architektury w miejscu publicznym: ławek
  z oparciem wg wzoru oraz koszy na śmieci;

Przebudowa muru oporowego: 

 • Rozebranie fragmentu muru oporowego wraz z południowymi schodami 
 • Wykonanie pali fundamentowych pod odtwarzaną częścią muru
 • Wykonanie ław fundamentowych pod rozebraną częścią muru
 • Odbudowę rozebranych fragmentów muru i schodów na wzór istniejących
 • Wykonanie tynków odwzorowujących pierwotny wygląd muru oporowego,
  w odtwarzanej części muru.
 • Remont konserwatorski istniejącej części muru oporowego nie przeznaczonej do rozbiórki
  i schodów północnych oraz centralnych. 

Firma która będzie realizowała zadanie 1: Zakład Remontowo – Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski, ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice.

Wynagrodzenie należne wykonawcy: 2 579 695,38 zł

Zadanie 2: Wodny plac zabaw na osiedlu Janek.

(Kolejny taki park planowany jest w Parku Hutniczym).

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa zewnętrznego wodnego placu zabaw wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą tj.:

 • wykonanie niecki wodnego placu zabaw, 
 • dostawa i montaż 21 atrakcji wodnych, 
 • wykonanie kompletnej technologii uzdatniania wody basenowej, 
 • wykonanie komory technicznej dla urządzeń uzdatniania wody, 
 • wykonanie zbiornika buforowego, 
 • budowa budynku socjalnego wraz z częścią: magazynową na dozowanie chemii,  użytkową  i socjalną dla obsługi obiektu, toaletami, 
 • przyłącza wod-kan, elektroenergetycznego, wykonanie instalacji oświetlenia terenu,  wyposażenie terenu w małą architekturę, wykonanie ogrodzenia.

Firma która będzie realizowała zadanie 2: Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Wynagrodzenie należne wykonawcy: 2 460 000,00 zł

Planowana data zakończenia zadania: 25.05.2023 r

Na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek” Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita kwota inwestycji wynosi: 5 039 695,38 zł

Wartość dofinansowania w wysokości  90% kwoty całkowitej tj.: 4 535 725,84 zł

UM Zabrze

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.