Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku

Wojewoda Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego. W tym roku na ten cel przeznaczona zostanie kwota w wysokości 155 tysięcy złotych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Rodzaj zadania: zapewnienie gotowości do udzielania pomocy oraz organizacja tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku Wojewoda Śląski przeznacza kwotę w wysokości 155.000,00 zł.

Termin i miejsce składania ofert:

– termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert;

– oferty można składać korespondencyjnie, przesyłając ofertę na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2022 – Ratownictwo  wodne”. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (potwierdzona pieczęcią wpływu przez Oddział Kancelarii). Oferty złożone po terminie nie zostaną objęte procedurą konkursową.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów konkursowych znajdują się w BIP pod adresem tutaj.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.