Obwodnica Poręby i Zawiercia. Jest decyzja wojewody o ZRID

Wojewoda śląski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Inwestycja o wartości prawie 478 mln zł pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum tych miast oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Oddanie do ruchu obwodnicy spowoduje także znaczące skrócenie przejazdu DK78.

– Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w naszym regionie. Jej realizacja przyświeca ważnym celom, przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców  – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Chcemy, aby Polacy korzystali z bezpiecznych dróg, dlatego dążymy do realizacji wielu istotnych, efektywnych przedsięwzięć, które służą rozwojowi infrastruktury w województwie – dodaje.

Postępowanie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78  prowadzone było w trybie specustawy drogowej, zgodnie z którą wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

– W tym czasie zweryfikowaliśmy pod kątem zgodności z przepisami prawa obszerną wielotomową dokumentację projektową, sprawdziliśmy m.in. stan prawny 1435 działek objętych inwestycją oraz ustaliliśmy i zawiadomiliśmy o toczącym się postępowaniu ponad 2 tysiące stron postępowania – mówi Alina Kucharzewska, rzecznik prasowy wojewody. Jak dodaje, do tego terminu nie wlicza się jednak np. okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. – Po odliczeniu wszystkich terminów, na które wojewoda nie miał wpływu, czyli np. czas potrzebny na przeprowadzenie przez RDOŚ ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, korekty wad we wniosku i uzupełnienie dokumentacji przez inwestora, wojewoda śląski prowadził postępowanie przez 54 dni – dodaje rzeczniczka.

Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.