Prośba Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy wystosował prośbę odnośnie zgłaszania informacji o wolnych miejscach pracy dla obywateli Ukrainy.

– Szanowni Państwo, Szanowni Przedsiębiorcy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym Federacji Rosyjskiej z Ukrainą znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy na wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy napływających do naszego kraju i szukających w Polsce schronienia. Naszym celem jest zorganizowanie wszelkiego, możliwego wsparcia dla obywateli Ukrainy poszkodowanych przez konflikt zbrojny, w tym pomoc w znalezieniu im odpowiedniego zatrudnienia. Cennym wsparciem z Państwa strony byłaby współpraca z Powiatowy Urzędem Pracy w Pszczynie w zakresie zgłaszania informacji o wolnych miejscach pracy dla obywateli Ukrainy – czytamy.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie:

  • deklaracji chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy
  • ofert pracy dedykowanych obywatelom Ukrainy

Jak można zgłosić ofertę pracy?

Pracodawcy chcący zatrudnić obywatela Ukrainy mogą zgłosić swoją ofertę pracy w tutejszym Urzędzie Pracy (tel. 32 210 27 30) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl. Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy!

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

  • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • ogólny zakres obowiązków,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
  • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Ponadto informujemy, że koordynacją pomocy humanitarnej, zakwaterowania i wyżywienia zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym tel. 32 44 92 333, e-mail: ukraina@powiat.pszczyna.pl

Gmina Miedźna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.