Rybnik solidarny z miastami partnerskimi Iwano-Frakiwskiem i Barem

W związku z atakiem na Ukrainę prezent Piotr Kuczera zebrał sztab kryzysowy, na którym spotkali się pracownicy urzędu, dyrektorzy jednostek miejskich: MOSIR-u, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Miejskiej, a także przedstawiciele Rady Kobiet i 28 dzielnicy koordynowanej przez „Stowarzyszenie 17”. 

Miasto Rybnik przygotowuje się na pomoc Ukraińcom, jednak czekamy na konkretne wytyczne Wojewody Śląskiego, który z ramienia rządu będzie koordynował działania. 

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Rybnika, prezydent Kuczera przedstawi radnym uchwałę, której celem będzie udzielenie pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Iwano – Frankiwsk na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej, o wartości do 100.000,00 zł.

Dodatkowo na sesji zostanie wprowadzona uchwała wyrażająca solidarność miasta Rybnika z Ukrainą. Na rybnickim rynku w geście solidarności zawisły dziś flagi Ukrainy.

Oprócz sali gimnastycznej przy ul. Górnośląskiej 108 miasto przygotowuje dodatkowe miejsca dla uchodźców z Ukrainy, jednak za wcześnie by mówić o konkretnych miejscach.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udostępnił miejsce przy ulicy Białych 7 na potrzeby pomocy przygotowywanej prze Rybnicką Radę Kobiet.

Przedstawiciele Rady Kobiet i 28 dzielnicy są w kontakcie z rodzinami osób, które chcą przyjechać do Rybnika, albo już przyjechały. 

Dziś odbywa się spotkanie wolontariuszy wspierających Radę Kobiet i 28 dzielnicę. 

Na jutro rano prezydent Kuczera zwołuje ponownie sztab byśmy mogli ustalić kolejne działania w zależności od sytuacji, która zastanie nas jutro.

Komentarz prezydenta Piotra Kuczery w związku z atakiem na Ukrainę: 

„Dwudziesty pierwszy wiek kojarzy się z tym, że kraje Europy mogą samostanowić o swoim rozwoju, gospodarce, wolności i integralności. Dziś Rosja Putina złamała traktaty. Mamy interwencję zbrojną w środku Europy. Cały współczesny świat solidaryzuje się z Ukrainą! Jesteśmy myślami z naszymi miastami partnerskimi Iwano-Frakiwskiem i Barem. 

Sen imperatora o rozwijaniu cesarstwa stał się realny. Wbrew Europie. Bez myślenia o ludziach, którzy mają rodziny, dzieci, bliskich, swoje plany i marzenia. 

Solidarni z Ukrainą!”

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.