Nowy duży inwestor w Wodzisławiu Śląskim?

Znaczący inwestor zajmujący się projektowaniem i produkcją maszyn do obróbki drewna i tworzyw sztucznych przekazał na ręce prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy list intencyjny dotyczący zlokalizowania nowej siedziby polskiej spółki-córki właśnie w Wodzisławiu Śląskim. Jak zapowiada inwestor, planowana przez niego całkowita suma inwestycji w mieście to blisko 70 mln zł.

Podpisanie i przekazanie listu intencyjnego zbiegło się w czasie ze złożeniem przez miasto
wniosku do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Chodzi o aplikację dotyczącą „Rozbudowy układu komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych
w ciągu ulicy Rozwojowej w Wodzisławiu Śląskim”. Prognozowana wartość tego zadania to
5,1 mln zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 5 mln zł.

Miasto chce rozbudować drogę publiczną w obszarze strefy ekonomicznej w ramach
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wybudowany ma zostać odcinek drogi zapewniającej
dostęp do terenów inwestycyjnych w ramach właśnie strefy ekonomicznej w Wodzisławiu Śląskim.
Nowy odcinek drogi o długości ok. 1,4 km będzie kontynuacją ciągu ulicy Rozwojowej.
Powstanie droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem oraz ciągiem kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo wzdłuż zamontowana zostanie linia oświetlenia zewnętrznego zbieżna
z długością drogi.

Realizacja inwestycji uatrakcyjni strefę ekonomiczną. Dostępność nowej infrastruktury
drogowej w ramach dojazdu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim
wesprze rozwój biznesu na tym obszarze, co bezpośrednio będzie miało wpływ na rozwój
gospodarczy miasta, a tym samym realne przełożenie na powstanie nowych miejsc pracy
w nowych zakładach, takich jak np. ten zapowiadany już przez wspomnianego inwestora. Etap
projektowania związany z rozbudową drogi ma być realizowany w 2022 i 2023 roku. Roboty
budowlane planowane są z kolei na 2023 i 2024 rok.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.