Rada Przedsiębiorczości krytykuje bezczynność KRRiT w sprawie TVN7

Rada Przedsiębiorczości wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezczynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wciąż nie wydała decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7.

Jako przedsiębiorcy zwracamy uwagę, że mamy tu do czynienia z celowym działaniem na szkodę przedsiębiorstwa, jawnym podważaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i coraz silniejszym osłabianiem pozycji Polski w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów.

Koncern wnioskował o przedłużenie koncesji dla TVN7 już ponad rok temu i wciąż nie doczekał się decyzji. Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana „Lex TVN”, została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom.

Kanał TVN7 działa w Polsce od 20 lat i nie ma żadnych prawnych przesłanek, które kazałyby pozbawić go koncesji. Działania KRRiT to celowa dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa, a także rażące przekroczenie kompetencji przez organ państwowy.

Przypominamy: Polskę obowiązują umowy handlowe z USA. Odmowa rekoncesji prowadzić będzie do wysokich odszkodowań, za które zapłaci Skarb Państwa, a w konsekwencji wszyscy polscy podatnicy. 

Wzywamy KRRiT do uszanowania prawa i natychmiastowego przedłużenia koncesji dla TVN7.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.