Świętochłowice: partyjni nominaci gwarantem pieniędzy dla miasta?

O rozłamach politycznych w Urzędzie Miasta Świętochłowice w rozmowie Sebastiana Pypłacza i Łukasza Respondka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.