Rehabilitacja poCOVIDowa

W rybnickim Szpitalu Psychiatrycznym otwarty został nowy oddział rehabilitacji psychiatrycznej pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Do kogo skierowana jest oferta terapeutyczna?

Do osób, które w skutek zachorowania na COVID-19 doświadczają objawów depresji, lęku, bezsenności, napięcia, zaburzeń uwagi, pamięci i innych dolegliwości, które w sposób negatywny wpływają na codzienne funkcjonowanie. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6. miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Co zapewnia szpital?• Kompleksową opiekę interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w składzie: lekarz psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy;• Terapię indywidualną lub grupową;• Rehabilitację funkcji poznawczych;• Wsparcie psychologiczne;• Terapię zajęciową;• Treningi relaksacyjne;• Wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.• Edukację zdrowotną i promocję zdrowia 

Jakie dokumenty i badania wymagane są przy kwalifikacji do leczenia?• Skierowanie do szpitala psychiatrycznego;ważne 14 dni od daty wystawienia• Zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w ciągu ostatnich 6. miesięcy;• Badanie obrazowe płuc, TK lub RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;• Oświadczenie, że pacjent nie korzystał wcześniej z innej formy rehabilitacji po przebyciu COVID-19.

Pobyt w oddziale (refundowany przez NFZ) trwa od 4 do 8 tygodni.Decyzje odnośnie indywidualnego planu rehabilitacji podejmuje interdyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie lekarz psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, w zależności od potrzeb i możliwości danego pacjenta.

Pacjentów zainteresowanychpodjęciem leczenia prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Oddziału pod numerem: 32 62 18 354 
w celu ustalenia terminu kwalifikacji do leczenia przez lekarza psychiatrę.

Szczegółowe informacje na stronie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: www.psychiatria.com

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.