Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – ważne informacje dla pracodawców

Informacja dla pracodawców o zmianach przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

2 lutego 2022 r. wejdzie w życie zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 13/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego. Treść zarządzenia można znaleźć pod adresem:  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/414/akt.pdf.

Natomiast 29 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 r., poz. 91).Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na podstawie których pracę mogą wykonywać obywatele sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Zmiany  polegają m.in. na tym, że: wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy ulega okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zwiększenie wymiaru czasu pracy cudzoziemca przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.