„Polskie OZE biomasą stoi”. O największym zaskoczeniu w energetyce w 2021 roku

O największym zaskoczeniu w energetyce w 2021 r. i polskim OZE w rozmowie Patryka Białasa i Grzegorza Wiśniewskiego, Instytut Energetyki Odnawialnej.

Podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Obrazek domyślny
Patryk Białas

Prezes stowarzyszenia BoMiasto. Radny Miasta Katowice. Wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich.