Proinwestycyjny budżet Bytomia ponownie przekroczy 1 mld zł

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu 20 grudnia podjęli uchwałę budżetową na 2022 roku. Podobnie jak w tym roku, przyszłoroczny budżet Bytomia przekroczy 1 mld zł. Aż 196 mln zł miasto przeznaczy na realizację takich inwestycji, jak: przebudowa ulicy Dworcowej, rewitalizacja okolic ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Piekarskiej, Frycza-Modrzewskiego, Nickla, rewitalizacja budynków w Rozbarku, Kolonii Zgorzelec, remont budynków mieszkalnych w Bobrku oraz termomodernizacja nieruchomości w Śródmieściu. Sporo będzie się działo także w placówkach oświatowych.

W 2022 roku samorząd zaplanował budowę Przedszkola Miejskiego nr 58, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21. Z inwestycji sportowych na uwagę z pewnością zasługuje budowa nowego boiska piłkarskiego przy ul. Piłkarskiej, a także oddanie do użytku nowego boiska w Rozbarku i rolkowiska przy ul. Pułaskiego.

– Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym zaplanowaliśmy szereg ważnych inwestycji miejskich – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – W przyszłym roku planujemy przeznaczyć na inwestycje ponad 196 mln zł, a jeśli weźmiemy pod uwagę także środki pozyskane w ramach programu Polski Ład na kwotę 34,5 mln zł, to w 2022 roku łączna kwota na inwestycje przekroczy 230 mln zł i będzie stanowić ponad 20% budżetu miasta – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

196 mln zł na inwestycje drogowe, rewitalizacyjne, budowę nowego przedszkola

Przyszłoroczny budżet po raz trzeci z rzędu przekroczy 1 mld zł. Będzie to budżet proinwestycyjny, w ramach którego realizowane będą nowe i kontynuowane już rozpoczęte inwestycje. Aby pokryć wkład własny do inwestycji, na które miasto pozyskało wielomilionowe dofinansowanie, gmina będzie musiała zaciągnąć długoterminowy kredyt.

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą realizowane w 2022 roku są: rewitalizacja ulicy Dworcowej oraz okolic bytomskiego Rynku (26 mln zł), budowa nowego przedszkola miejskiego z oddziałem żłobkowym w Miechowicach (13,5 mln zł), rewitalizacja budynków w Śródmieściu i Rozbarku (26 mln zł), rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec (30 mln zł). W planach są także projekty związane z rewitalizacją przestrzeni w Kolonii Robotniczej w Bobrku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych (11 mln zł).

– W 2022 roku planujemy zrealizować również kolejne ważne inwestycje drogowe dla miasta. Kontynuować będziemy przebudowę ul. Nawrota i Smolenia, Frycza-Modrzewskiego do granicy z Rudą Śląska, ale również rozpoczniemy prace związane z przebudową ul. Nickla w Miechowicach oraz ul. Piekarskiej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – Chcemy pozyskać również środki na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku. Modernizowane i doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe w mieście – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, która przyczyni się do likwidacji problemu zalewania ul. Piłsudskiego w czasie ulewnych deszczów, będzie projekt „Przebudowy dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu”, na którego realizację Bytom pozyskał około 30 mln zł w ramach programu „Polski Ład”.

Wspólnie z Tramwajami Śląskimi zrealizujemy przebudowę torowiska i układu drogowego w ciągu ul. Piekarskiej. Wśród ważnych inwestycji realizowanych w Bytomiu przez spółkę PKP PLK będzie przebudowa hali peronowej dworca PKP oraz przebudowa linii kolejowej nr 131. Oprócz tego, spółka Tramwaje Śląskie zrealizuje przebudowę torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Bytomiu – Stroszku. Mimo że obydwie inwestycje realizowane są przez podmioty zewnętrzne, gmina Bytom ściśle współpracuje z PKP PLK oraz Tramwajami Śląskimi przy realizacji tych ważnych dla miasta prac.

W 2022 roku zrealizowane zostaną również inwestycje związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, które obejmują m.in.: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej oraz uzbrojenie – budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśnej i Topolowej za łączną kwotę ponad 17 mln zł. Miasto inwestuje także w sieć ciepłowniczą, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska substancji.

Temu mają służyć takie przedsięwzięcia jak: przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego istniejących i nowo budowanych obiektów w mieście, ale również modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Śródmieściu oraz dzielnicach Bytomia. Realizacja tych inwestycji będzie kosztować budżet miasta ponad 7 mln zł.

– W przyszłym roku będziemy kontynuować rozpoczęte już projekty rewitalizacyjne na terenie Kolonii Zgorzelec, ale także w Śródmieściu i Rozbarku – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia. – Kluczowymi projektami, które planujemy zakończyć na przełomie 2022/2023 jest utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Śródmieściu i Rozbarku za ponad 20 mln zł i termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu za prawie 24 mln zł – dodaje wiceprezydent Waldemar Gawron.

Z innych inwestycji związanych z mieszkalnictwem są projekty związane z likwidacją niskiej emisji i termomodernizacją budynków miejskich za ponad 3,5 mln zł, a także rozpoczęcie remontu 2 budynków i 40 lokali mieszkalnych w Bobrku na łączną kwotę ponad 9 mln zł. W 2022 roku mieszkańcy skorzystają również z nowych inwestycji sportowych, które właśnie są na ukończeniu. Mowa oczywiście o nowym boisku piłkarskim w Rozbarku oraz rolkowisku przy ul. Pułaskiego.

– W przyszłym roku rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej inwestycji przez młodych piłkarzy Polonii Bytom. Za ponad 30 mln zł powstanie nowy obiekt przy ul. Piłkarskiej z zapleczem do trenowania i budynkiem klubowym – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Budżet w liczbach. Rosną wydatki na oświatę, mieszkalnictwo i transport

Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, budżet gminy Bytom przekroczy 1 mld zł. Dochody miasta wyniosą ponad 1 mld zł, zaś wydatki 1,1 mld zł, tym samym deficyt miasta w 2022 roku wyniesie nieco ponad 105 mln zł. W 2022 roku najwięcej z budżetu miasta wydamy na oświatę i wychowanie – ponad 366 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – ponad 158 mln zł, transport i łączność – 89 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska około 119 mln zł oraz na pomoc, politykę społeczną i ochronę zdrowiaponad 240 mln zł (zmniejszenie nakładów na politykę społeczną związane jest z przejęciem wypłat środków pieniężnych z programów „500+” i „Dobry start. 300 plus” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Na działania związane z kulturą fizyczną oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy ponad 34 mln zł, zaś na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową około 17 mln zł.

– Rosnące wydatki na bieżące funkcjonowanie miasta, utrzymanie jego infrastruktury, a także konieczność realizacji najważniejszych inwestycji ma wpływ na deficyt budżetowy gminy – mówi skarbnik miasta Ewa Tomczak. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy deficyt w wysokości ponad 105 mln zł. Pokryjemy go między innymi z długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku na rynku krajowym oraz przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Warto jednak podkreślić, że zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie w sytuacji, kiedy gmina będzie pewna, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w 2022 roku i następnych latach – dodaje Skarbnik Miasta.

Przyjęty 20 grudnia projekt budżetu miasta na 2022 roku otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tak prezentują się najważniejsze części budżetu Bytomia na 2022 rok

  • Dochody – 1 mld 12 mln 248 tys. 703 zł;
  • Wydatki – 1 mld 118 mln 28 tys. 234 zł;
  • Przychody – 129 mln 797 tys. 881 zł;
  • Rozchody – 24 mln 18 tys. 350 zł;
  • Deficyt – 105 mln 779 tys. 531 zł

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.