Ulica Miarki w Bytomiu to przykład jak urzędnicy z kilku miast mogą ze sobą współpracować

O pomysłach Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i innowacyjnej przebudowie ulicy Miarki w Bytomiu, którą doceniono w Europie w rozmowie Sebastiana Pypłacza i Marcina Domańskiego, GZM.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.