Pomiędzy biznesem a samorządem. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna


Inwestycje receptą na rosnącą inflację? Jak ratować biznes w trudnej sytuacji ekonomicznej? O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza i Janusza Michałka, prezesa KSSE.

Podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Obrazek domyślny
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.