Ruda Śląska: Jest dofinansowanie na kolejne ekoinstalacje

Dobra wiadomość dla uczestników trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska”! Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. Wcześniej rudzki wniosek znajdował się na liście rezerwowej.

– Mieszkańcy zakwalifikowani do tego etapu z niecierpliwością czekali na decyzję o dofinansowaniu, umożliwiającą dalszą realizację projektu. Miło mi przekazać im tę informację – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – przypomina.

Do trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” zakwalifikowano 171 budynków. – Koszty dla uczestników to jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę jej montażu – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dodaje.

Wśród 171 wniosków zakwalifikowanych do tego etapu 142 dotyczą instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła, a 14 instalacji solarnych. – W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z wnioskodawcami w celu potwierdzenia przez nich uczestnictwa w projekcie. Następnie będziemy mogli rozpocząć przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach (31 fotowoltaicznych, 15 solarnych, 5 pomp ciepła), a drugim etapie w 2020 r. w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne, 14 pomp ciepła).

Pozyskane przez miasto dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Uchwalone w ostatnich dniach przez zarząd województwa dofinansowanie trzeciego etapu to ponad 3,9 mln zł, a na dwa poprzednie etapy otrzymaliśmy w sumie ponad 4,3 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Zakładanym efektem trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” jest redukcja emisji w skali roku o 604 tony równoważnika CO2 oraz ponad 29 kg pyłu PM10.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.