Czyńmy migrantów widzialnymi

Czy Polacy boją się migrantów? O naszej mentalności i procesach migracyjnych w ujęciu społecznym w rozmowie Sebastiana Pypłacza i socjologa dr. Rafała Cekiery, UŚ.

Podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.