Zrównoważone finanse szansą dla przedsiębiorstw

Firmy będą musiały w coraz większym stopniu wykazywać, że działają w sposób zrównoważony. Inaczej wypadną poza obszar zainteresowania inwestorów, stracą kontrahentów i szanse na pozyskanie finansowania, w konsekwencji znikną z rynku – ostrzega Konfederacja Lewiatan w raporcie „Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm”.

Przyszłość niesie gruntowne zmiany dla całych gałęzi gospodarki w skali globalnej. Diametralnie zmienią się portfele inwestycyjne i kredytowe oraz relacje banków i firm finansowych z klientami i regulatorami. Standardy ESG oraz dojście do nich powinny być obecnie priorytetem dla przedsiębiorstw. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

– Należy sobie zdawać sprawę, że firma, która będzie chciała utrzymać się na rynku i zachować swoją konkurencyjność będzie mu­siała w coraz większym stopniu wykazywać, że działa w sposób zrównoważony lub przedstawić ścieżkę dojścia do odpowiednio ambitnych celów ESG – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Unia Europejska chce być światowym liderem we wdrażaniu standardów ESG. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania, który będzie wyznaczać kierunki przepływu środków na finansowanie zielonej transformacji w UE w najbliższej przyszłości. Główną rolę w tym procesie odegra sektor finansowy, ale zmiany dotkną całą gospodarkę. 

Nowe inicjatywy KE są szansą na zmiany również na polskim rynku: w postaci wzrostu skali inwestycji przyjaznych środowisku, ograniczania zjawiska „greenwashingu” oraz rozwijania rynku zielonych obligacji. 

„Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm” to pierwszy tego typu raport, który w krótki i przystępny sposób odpowiada na coraz częściej pojawiające się pytania: co to jest taksonomia?  Jakie działania można uznać za zrównoważone? Co oznacza skrót ESG? O jakie środki z UE można się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić by je uzyskać? Jakie nowe wyzwania związane z raportowaniem czekają na przedsiębiorców po wejściu w życie dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) i przede wszystkim z jakimi konsekwencjami przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć w przypadku nie zastosowania się do nowych wymogów regulacyjnych? 

Autorem przewodnika jest Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.