Rada Przedsiębiorczości proponuje legislacyjny polski ład

Jakość ustaw, dialog, czas i monitorowanie ex-post przepisów w decydujący sposób wpływają na nowoczesny, demokratyczny proces wdrażania regulacji – wynika z raportu „Legislacyjny Polski Ład”, który Rada Przedsiębiorczości przygotowała we współpracy  z Grant Thornton. 

Od strony legislacyjnej sposób wdrażania pierwszych projektów ustaw w ramach Polskiego Ładu budzi liczne zastrzeżenia. Dlatego mając na uwadze troskę o dobro gospodarki Rada Przedsiębiorczości postanowiła powołać projekt Legislacyjny Polski Ład, w ramach którego będzie szczegółowo monitorować sposób wdrażania regulacji a także chce wspierać ustawodawcę w tym procesie, wskazując najlepsze rozwiązania i praktyki legislacyjne.

Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości dotyczące nowoczesnego, demokratycznego procesu wdrażania regulacji w Polsce przedstawione w raporcie skupiają się na czterech obszarach: jakość, dialog, czas i monitorowanie ex-post. Jakość oznacza rzetelne przeprowadzenie oceny skutków regulacji; dialog – prawdziwe konsultacje publiczne i branie pod uwagę głosu społeczeństwa. 

Średni okres vacatio legis dla ustaw podatkowych, czyli aktów prawnych najsilniej oddziałujących na prowadzenie firm, skrócił się w 2020 roku do 14,8 dnia z nawet 76 dni w 2015 roku. Dlatego trzeci postulat raportu – czas – zakłada przynajmniej 6-miesięczne vacatio legis dla ustaw regulujących działalność przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o monitorowanie skutków ustaw ex-post, Rada Przedsiębiorczości proponuje wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia OSR ex-post dla wszystkich ustaw wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dla tych, które wpłynęły do Sejmu, np. droga poselską.

Problemem niskiej jakości stanowienia prawa nie jest brak dobrych zasad procesu legislacyjnego, ale częsta praktyka niestosowania się ustawodawcy do tych regulacji. Dlatego wiele rekomendacji zakłada nie tyle zmiany zasad procesu legislacyjnego, co po prostu stosowanie się ustawodawcy do obowiązujących reguł stanowienia prawa. Już samo rzetelne realizowanie utrwalonych tam zapisów byłoby istotnym skokiem jakościowym w polskiej legislacji.

Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, która obecnie przewodzi Radzie Przedsiębiorczości mówi: Diabeł naprawdę tkwi w regułach! Jako Rada Przedsiębiorczości wierzymy, że jeśli legislatorzy będą ich przestrzegać, to będzie to miało istotny wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan          

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.