SLD i Wiosna połączyły się – powstała Nowa Lewica

Na sobotnim kongresie zjednoczeniowym Nowej Lewicy doszło do połączenia SLD i Wiosny. Wybrano zarząd nowego ugrupowania.

Współprzewodniczącymi zostali: z Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Marka Dyducha, Arkadiusza Iwaniaka, Łukasza Komoniewskiego, Annę Zofię Mackiewicz, Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, Andrzeja Szejnę, Dariusza Wieczorka, Krzysztofa Gawkowskiego, Anitę Kucharską-Dziedzic, Beatę Maciejewską, Wandę Nowicką, Paulinę Piechnę-Więckiewicz, Joannę Scheuring-Wielgus oraz Krzysztofa Śmiszka.  

Sekretarzem generalnym został: Marcin Kulasek.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.