Tychy inwestują w czyste powietrze

Do 7 października br. można jeszcze składać wnioski do programu „Czysta decyzja -ETAP II”. To kolejny program w mieście, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”. Od 2016 roku w ramach realizowanych przez miasto Tychy programów wymieniono ponad 2200 starych pieców. W ponad 200 domach zainstalowano kolektory, ocieplono stropy i ściany czy wymieniono okna. Na te działania wydano 37,4 miliona złotych, prawie 20 milionów z tej kwoty wyniosła pozyskana dotacja. 

Nabór wniosków do kolejnej edycji programu wymiany węglowych źródeł ciepła ruszył 31 sierpnia i potrwa do 7 października (do godz. 17.30) Do mieszkańców mogących zostać beneficjentami tego projektu urząd miasta wysłał listy z informacją o rozpoczynającym się programie.  

– Po 1 stycznia 2022 roku zgodnie z uchwałą województwa śląskiego (tzw. uchwałą antysmogową) wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz użytkowania pieców węglowych starszych niż 10 lat (pozaklasowych). Zachęcamy więc mieszkańców naszego miasta do skorzystania z tego programu i możliwości dofinansowania, w przeciwnym razie będą oni musieli ponieść całkowity koszt wymiany starych pieców na nowe – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta miasta Tychy ds. zrównoważonego rozwoju.

Do 22 listopada zostanie ogłoszona lista podstawowa i rezerwowa osób zakwalifikowanych do programu.

Dofinansowanie może dostać mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki: 

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
  • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej
  • kotłem gazowym (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie),
  • kotłem na biomasę (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie).

oraz

 • posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej (spełnia jeden z dwóch poniższych punktów):

1. w budynku wykonano po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jednego rodzaju niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, tj.:

 • docieplenie ścian zewnętrznych lub 
 • docieplenie stropów lub 
 • docieplenie podłóg na gruncie lub 
 • docieplenie fundamentów lub
 • docieplenie stropodachów lub
 • docieplenie dachów lub 
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub

2. dla budynku uzyskano pozwolenia na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Maksymalna wysokość grantu wynosi od 9 000 tys. złotych do 10 400 złotych. 

Informacje o tym, jakie należy złożyć dokumenty można złożyć oraz wnioski i załączniki do programu można znaleźć pod linkiem: www.niskaemisja.pl/link/wniosektychy  

 Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej: www.niskaemisja.pl/link/wniosekpdftychy

Wnioski można składać elektronicznie lub w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Tychy w czwartek, 7.10.2021 roku w godzinach 14.30-17.30. 

Wszelkie pytania można kierować telefonicznie 721 747 447 oraz 785 702 804 lub mailowo na adres: tychy@niskaemisja.pl.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej Niska Emisja Tychy.

To już kolejny program realizowany przez miasto Tychy. 

W ramach programu PONE w latach 2016 – 2021 stare, nieekologiczne źródła ciepła wymieniono na nowe kotły węglowe, kotly na biomasę, kotły gazowe, pompy ciepła i podłączenie do węzła cieplnego. W sumie takie prace wykonano w blisko 2000 tysiącach gospodarstw domowych w mieście. W ponad 200 lokalizacjach w ramach tego programu wykonano ocieplenia stropu, ścian lub wymianę okien. Uzyskana dotacja z WFOŚiGW na ten cel wyniosła ponad 17,7 mln złotych, wkład własny gminy oraz koszt operatora – 3,3 miliona złotych, 15,8 mln dopłacili do programu jego uczestnicy.  

W latach 2018 – 2021 w Tychach realizowano także Program Zmiany Systemu Ogrzewania. W ramach tego programu wymieniono stare kotły na koty węglowe, gazowe, na biomasę, kotły elektryczne oraz pompy ciepła w 210 lokalizacjach.  W sumie program kosztował ponad 2,9 miliona złotych, z czego ponad 1 złotych wyniosła dotacja gminy. 

Tychy były pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło w 2003 roku I Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Wówczas wymieniono 2200 kotłów węglowych na nowe i bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wydano na ten cel w sumie 23 mln 849 tys. złotych, z czego sama dotacja wyniosła ponad 15 milionów złotych. 

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.